Naturkrise, klimakrise og energikrise: Veien ut av alle krisene vi står i, er preget av konflikter, avveininger, og kompromiss. Likevel står ideen om kinderegget som en teknologisk løsning på problemene sterkt.