I dag har vi kun ett barnehageopptak i året. Dette gjør at foreldrene som planlegger «feil», kan måtte ha ulønnet permisjon i flere måneder. Det er en feilslått politikk, Venstre vil derfor garantere barn i Trondheim barnehageplass ved fylte ett år. Ingen bør måtte vente med å få barn, vi ønsker oss flere barn i Trondheim. Som de fleste vet: babyer dukker også opp til «uplanlagt tid» og disse må også være velkomne.

Foreldre med vinterbarn blir tvunget ut i ulønnet permisjon, noe som kan medføre en vanskelig økonomisk situasjon. Det samme gjelder ikke foreldre med sommerbarn, dette er grunnleggende urettferdig. Med en barnehagegaranti ved fylte et år, utjevner vi disse forskjellene og gir alle foreldre mulighet til i barnehageplass etter endt permisjon. Det gir familier med dårlig råd en økonomisk sikkerhet slik at de slipper å ta den unødvendige byrden det er å være i ulønnet permisjon.

Antall kvinner som tar ulønnet permisjon har gått opp. Det trenger ikke være en dårlig ting i seg selv, foreldre som vil ta ut ulønnet permisjon for å være lengre hjemme med barnet, bør ha frihet til det. Problemet er at flere kvinner enn menn bruker muligheten, dette er med på å skape et større lønnsgap mellom menn og kvinner. Velger man ulønnet permisjon, mister man, i tillegg til inntekt, også pensjons- og sykepengerettigheter. Dagens ordning er dårlig for foreldrene, og den er dårlig for likestillingen.

Venstre har fremmet et forslag på Stortinget om at alle barn skal få tilbud om barnehageplass etter endt foreldrepermisjon. Forslaget om barnehagegaranti etter innebærer at systemet tilpasses familiens behov og ikke motsatt. En garanti for barnehageplass er ikke bare god utjevning og utdanningspolitikk, men også god familie- og likestillingspolitikk.

Dette kan også gjennomføres lokalt da det er kommunen som har ansvar for barnehageopptaket. Trondheim Venstre vil innføre en barnehagegaranti ved fylte ett år i Trondheim.

Ingen bør vente med å få barn til det er rett for samfunnet, eller tvinges ut i ulønnet permisjon. Innfør garantert barnehageplass ved fylte ett år i Trondheim nå.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.