Det er fristende å la fylkesordfører Tore O sin utblåsning mot måker forbigå i stillhet.

For det første reagerer jeg på ordbruken, at måker har okkupert oss. Det blir feil i en tid hvor ordet okkupert har et helt annet alvor, i tillegg til at vi er en del av et økosystem og deler plassen med andre arter. Dyrene har ikke okkupert våre leveområder mer enn vi har okkupert deres.

Så omtaler Tore O måkene, som en plage, måkeplagen blir verre og verre.

Måkene sørger for at når folk kaster fra seg matrester, som rester fra burger king, kebab, boller eller pølser, blir det faktisk ryddet opp ganske kort tid etter at folk har kastet fra seg. Måkene er flyvende renholdsarbeidere som gjør byen renere, og sørger for færre rotter i Trondheim. Jeg ønsker heller måker i luften, enn flere rotter i byen. Så får vi leve med at de skiter - her må nok bygulvet spyles og vaskes oftere, det er sant.

Måkene stjeler og lyver, sier Tore O. Vel, jeg vet da sannelig ikke om måkene lyver mer enn folk flest, eller politikere for den saks skyld.

Miljødirektorater skriver på sine nettsider at alle de fire urbane måkeartene, hettemåke, krykkje, fiskemåke og gråmåke er rødlistet. Miljømyndighetene skriver videre: “I byene spesielt kan det virke som at det er mye måker om våren, men måkebestanden har faktisk hatt en betydelig tilbakegang over flere år. Matmangel og hekkeområder som forsvinner på grunn av arealendringer, gjør det vanskeligere for måkene å få frem unger”. Aha, akkurat - så en delårsak til at måkene trekker inn i byene våre er arealendringer, fra oss mennesker, eller oss politikere som sitter i kommunestyrer og fylkesting. Akkurat. Sånn henger dette sammen.

Så ble da ringen sluttet, årsaken til måkeproblemene i byene våre er faktisk skapt av politikere.

Hilsen naturens advokat