NRK Brennpunkts reportasjer i vinter om den haltende eldreomsorgen la nødvendigvis premissene for en ny debatt om aktiv dødshjelp.

Vinteren 2015 var min mor døende av kreft. Hun fikk lindrende behandling, men det hjalp henne ikke mot de livsødende smertene. Derfor ba min mor meg si til sykehjemslegen at hun ønsket å avslutte all livsbærende behandling, slik at lidelsene kunne opphøre raskere. Det fikk hun. Men hun fikk ikke noen aktiv bistand i form av ekstra legemidler, for at den uunngåelige døden skulle komme henne til unnsetning mot plagene som martret henne.

Terje Carlsen

Helseminister Ingvild Kjerkol uttalte for kort tid siden at vi må planlegge alderdommen vår selv. Hun appellerte altså til vår egen autonomi. Men da må hun også akseptere vår rett til å planlegge vår egen død. Alt en behøver er en raus resept på legemidler i livets siste fase.

Tjue år før min mor døde ga den pensjonerte legen Christian Sandsdalen den uhelbredelig syke MS-pasienten Bodil Bjerkmann en dødelig sprøyte med morfin og ketogan. Den tidligere bibliotekaren dør like etter en stille og smertefri død, ifølge Sandsdalen. Ett år etter blir dr. Sandsdalen dømt for å ha forøvet et annet menneskes død. Etter Høyesteretts vurdering blir han likevel å regne som straffri. Sandsdalen-saken førte til en sympatibølge for den pensjonerte legen og den sak han kjempet.

Venner av Bodil Bjerkmann støttet også Sandsdalen. Få uker før hun døde, hadde Bodil Bjerkmann undertegnet et såkalt livstestamente. Med to venninner som vitner underskrev Bjerkmann et papir som fortalte at hun vil dø i fred, og ikke unødig bli holdt i live med kunstige midler. Testamentet kom fra Landsforeningen Mitt Livstestament – Retten til en verdig død, hvor Christian Sandsdalen var styremedlem.

Sandsdalen-saken ble utgangspunkt for et fornyet engasjement rundt spørsmålet om aktiv dødshjelp. Vi som er tilhengere av «eutanasi» tar utgangspunkt i at den enkelte har råderett over eget liv. Vi har jo alle rett til å nekte livsbevarende behandling når en selv ikke vil ha det, slik folk hadde en selvsagt rett til å nekte å la seg Covid-vaksinere. Da blir det en etisk inkonsekvens å pålegge et menneske uutholdelige smerter fordi et demokratisk flertall mener at vi ikke bare har en rett til liv, men også en plikt til å leve.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!