Eldreomsorgen får gjennomgå om dagen. Kanskje like greit å ta opp den kritikkverdige medisineringen med det samme?