Vår kunnskap om samenes førkristne kultur er i stor grad hentet fra 1700-tallets misjonsvirksomhet.