For kort tid siden kom kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun med et budskap om at det var satt i gang arbeid for å få mobiltelefonene ut av skolen. Dette er en politikk som KrF lenge har kjempet for, ikke minst fordi en rekke undersøkelser forteller at det vil være til barnas beste. Mobiler i klasserommene har vist seg å svekke både konsentrasjonsevnen, læring og karakterer i tillegg til å øke mobbing særlig blant jenter.

Men Nessa Nordtun har ikke fulgt opp som kunnskapsminister. I dag er det ifølge Utdanningsdirektoratet kun en anbefaling at skolene skal være mobilfrie.

Derfor blir det opp til den enkelte skole å bestemme hvilke regler som gjelder, og det er den enkelte lærer som ofte må ta belastningen med å passe på, mase og se de forstyrrelsene som mobilene medfører i klasserommene.

Barn og unge bør være høyt på politikernes prioriteringsliste, og om undersøkelser, forskning og lærere sier at mobilen er til hinder for læring og konsentrasjon så må vi ta ansvar. Vi kan ikke lengre vente på regjeringen, og derfor har KrF sendt inn et forslag til neste bystyremøte om å innføre mobilfri skolehverdag i Trondheim kommune. Det handler om å lytte til lærere og til forskningen, og om å ta aktive grep for å forbedre elevenes læring og utvikling.

I tillegg til undersøkelser her hjemme har forskere i Storbritannia og Spania vist at en mobilfri skolehverdag bedrer prestasjonene på skolen, og da særlig blant de svakeste elevene. Forskning fra Danmark har vist at elever ved mobilfrie skoler var mer fysisk aktive, og det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet, læring og en god psykisk helse. I Norge har skoler som har innført en mobilfri skolehverdag sett at elevene ble mer sosiale i friminuttene, noe som styrker sosialiseringen.

De samlede funnene fra forskningen har gjort at FN organet UNESCO har kommet med en oppfordring om at skolehverdagen bør være mobilfri.

KrF ønsker derfor at Trondheim kommune skal gå foran som et eksempel, og innføre en mobilfri skolehverdag i våre skoler. Det handler om å gi retningslinjer som kan støtte skoleledere i kommunen, lærerne i klasserommene og elevene sin utvikling på kort og lang sikt. Men mest av alt handler det om at politikere i Trondheim velger å ta ansvar for å føre en politikk som er til barnas beste.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!