Nye regler for fravær i den videregående skolen ble innført skoleåret 2016/2017. Dette innebar at elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. Rektor gir i spesielle tilfeller muligheten til vise skjønn slik at elever med fravær i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Denne fraværsgrensen skal gjelde for alle elever i videregående opplæring.

Ifølge utdanningsdirektoratet vil unntak for fravær gis hvis eleven kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet på grunn av helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Andreas og Isak (17) skriver i et debattinnlegg i Adresseavisen at kjøretimer bør regnes som gyldig fravær. Pensjonistpartiet er enig. Vi finner det naturlig at kjøretimer ved godkjente trafikkskoler også skal være en del av unntaksbestemmelsene. Man skal ikke glemme at arbeidsgivere som oftest krever førerkort når de skal ansette arbeidstakere og det er det naturlig at ungdommen får mulighet til også å ta disse timene på dagtid når trafikken kan være den mest krevende.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!