De som avviker fra normalen kan måtte betale en høy pris for teknologiens framskritt hvis vi glemmer at vi har med mennesker å gjøre.