Burger bør ikke bli den nye barten i profilering av Trondheim.