Helse Midt-Norge spydspiss for ny journalløsning

Helse Midt-Norge er valgt som pilot i arbeidet med å utvikle en digital journalløsning for hele helsetjenesten.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er fornøyd med at de nå kan ta det første stegene mot "én innbygger – én journal". 

Saken oppdateres.

- Grunnen til at vi har valgt Helse Midt-Norge er fordi sykehusene allerede samarbeider godt med kommunene, og de har lenge etterspurt et nytt journalsystem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til Adresseavisen.

LES OGSÅ: – Elektronisk pasientjournal for alle før fem år

Har behov for bedre IKT-systemer

Helse- og omsorgssektoren har de siste to årene jobbet for at Norge skal få en felles journalløsning som dekker både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

-Vi vet at kommunal helse- og omsorgssektor har et stort behov for bedre IKT-systemer, sier Høie.

Regjeringen har nå gitt klarsignal til å prøve ut prosjektet i Helse Midt-Norge. Dette vil i praksis si at pasienter ikke lenger trenger å fysisk ta med seg journalen i papirform dersom de bytter lege, eller dersom de bruker både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

LES OGSÅ: Leger frykter mer jobb når pasienter får digital journal

LES OGSÅ: - Helse Midt–kjører St. Olav steinhardt nå (PLUSS)

Omfattende arbeid

Høie forteller at dette er et omfattende arbeid, som krever utprøvinger av flere prosjekter.

- Her får vi en god anledning til å tidlig å teste ut samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier Høie.

- Når vil pasientene merke endringen?

- Det er for tidlig å si enda, sier helse- og omsorgsministeren.

På forsiden nå