- Vi ser også at arbeidsgivere oftere melder fra om skulk og juks, sier Torkild Sitter, rådgivende overlege ved Nav Sør-Trøndelag.

Han er én av dem som gjennomfører Navs skjerpede praksis: Nå skal alle sykmeldte i aktivitet etter åtte uker, med mindre det er «tungtveiende medisinske grunner» eller umulig å tilrettelegge arbeidet. Da Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt gjestet Trondheim i fjor, var han tydelig på at legene må tåle å bli sett mer i kortene. Et halvt år senere bekrefter Nav Sør-Trøndelag:

- Antallet varierer, men vi etterprøver rundt 100 sykmeldinger i uka i Trondheim. Navs saksbehandlere og Navs leger går hver uke gjennom alle som nærmer seg åtte ukers sykmelding. I mange tilfeller der vi vurderer at det ikke er medisinsk grunnlag for å være helt borte fra jobb, gjøres sykmeldingen gradert, sier Sitter.

Det finnes ikke tall på nøyaktig hvor ofte sykmeldinger endres etter Navs kontroll, men det er på det rene at det nå skjer daglig i Sør-Trøndelag.

Kvinne (45) med tennisalbue

Her er et konkret eksempel på hvordan det skjer:

Kvinne (45) jobber i butikk i Trondheim. Hun er hundre prosent sykmeldt med tennisalbue, og snart er det åtte uker siden hun ble hjemme. Nav mottar en 100 prosents sykmelding, men vurderer at hun bør forsøke å komme seg i jobb igjen. Nav kontakter arbeidsgiver. Han ønsker arbeidstakeren tilbake, og sier han vil tilrettelegge. Nav varsler stans i sykepenger, og kvinnen går tilbake i full jobb med noe tilrettelegging. Hun sykmeldes delvis igjen etter noen uker, men i løpet av fire uker er hun tilbake i full jobb.

- Hvorfor skriver fastlegen ut en full sykmelding når det, ifølge dere, viser seg unødvendig?

- Fastlegene kjenner pasienten godt, men de er kanskje litt pessimistiske til hva arbeidsgiver kan stille opp med. Når det er sagt: Nå ser vi at legene begynner å forstå at de bør gradere sykmeldingen før åtte uker, så unngår de hele kontrollen, sier Sitter.

Nav Nord-Trøndelag begynte også å skjerpe praksisen i fjor vår:

- Siden da har antallet varsler om stans i sykepengeutbetalingen økt med fire ganger, sier Vegard Rydningen, fylkesdirektør i Nav Nord-Trøndelag.

Kritisk legeforening

Legeforeningen har vært kritisk til praksisen: «Antakelsen er at vi har for mange sykmeldinger og at leger må slutte å skrive så mange sykmeldinger. Jeg mener man begynner i feil ende», har daværende leder i Legeforeningen i Sør-Trøndelag tidligere sagt.

- Vår erfaring er at fastleger flest ikke har et holdningsproblem når det gjelder sykefravær, men de kan ha et kommunikasjonsproblem: Kanskje trenger de mer øvelse på å forklare hvorfor pasienten bør delvis tilbake i jobb, sier Sitter.

- Er det fare for at dere presser folk som egentlig er for syke for jobb?

- Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror fastlegene evner å dokumentere dersom helsen klart er til hinder for å være gradert sykmeldt, sier Sitter.

- Folk kan presses til arbeid

Norsk forening for allmennmedisin mener Nav alltid må snakke med fastlegen:

- Det er ikke alt som står dokumentert i sykmeldingen. Når både arbeidsgiver og Nav presser på for at de skal tilbake i jobb, kan folk som egentlig burde vært hjemme, presses til arbeid, sier leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin.

Lise Connelly er leder av brukerutvalget til Nav Sør-Trøndelag. De har ikke har behandlet temaet, men hun sier:

- Det er en god ting at legers sykmeldinger følges opp. Hvis folk mister kontakten med arbeidslivet mens de er sykmeldte, risikerer man unødvendig langt fravær, sier Connelly.

Avslører mer juks

Torkild Sitter sier Nav nå avslører mer juks enn tidligere:

- Etter at vi kom mer på banen, ser vi at arbeidsgivere oftere melder fra om skulk og juks, altså folk som sier de er syke, men som ikke er syke, sier Sitter.

Han nevner et eksempel:

- En mann som er borte fra jobb med dårlig rygg, legger ut bilder på sosiale medier der han spiller håndball. Alt som ligger åpent på nett, er offentlig informasjon. I slike tilfeller ber vi fastlegen om mer medisinsk dokumentasjon før vi eventuelt stopper sykepengene, sier Sitter.

Les kronikk av fylkesdirektør Bente Wold Wigum: Syk - men kan jobbe