- Det vil være noen få som er bevæpnet og klare hvis det skulle skje noe. De plasseres der det er mest hensiktsmessig, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt.

Han ønsker ikke å gå mer i detalj om denne delen av politiets tilstedeværelse i sentrum.

- Generelt er vi ikke bevæpnet på 17. mai. Det er veldig mye folk i byen, så det er naturlig med flere politifolk i gatene, men de holder en lav profil. Det blir stort sett slik det har vært tidligere år, sier han.

Til tross for at PSTs trusselvurdering er blitt nedjustert siden fjorårets feiring, forblir sikkerhetstiltakene i byen stort sett de samme.

I november 2017, da trusselvurderingen senest ble endret, gikk PST fra at det er «sannsynlig» at et terrorangrep vil bli forsøkt gjennomført i Norge, til at det er «mulig».

foto
- I år må vi finne det rette nivået på beredskapen, slik at vi ikke skremmer folk, sier rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune.

- I fjor ble det gjort en del tiltak som vi ikke hadde gjort tidligere, men jeg tror ikke det dempet stemningen. I år må vi finne det rette nivået på beredskapen, slik at vi ikke skremmer folk. Samtidig må vi ikke være naive og tro at et angrep ikke kan skje hos oss, sier rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune.

- Beredt om noe skjer

Et av tiltakene er å endre ordlyden på de såkalte tiltakskortene som blir delt ut til voksne som skal følge barnetoget. Da tiltakskortene ble sendt ut til Trondheims skoler i fjor, tok en forelder kontakt med Adresseavisen og reagerte på formuleringene. De lød som følger:

«Løp! Kom dere bort fra området! Advar andre!

Skjul! Hvis dere ikke kan komme vekk, gjem dere! Lås dere inn, og barrikader om mulig. Forhold dere rolig. Kom dere unna hvis dere kan!

Handle! Ring 112, eventuelt benytt Smarthelp-appen.»

- Vi har sett på formuleringene, men innholdet er det samme. Under slike hendelser er ikke alltid reaksjonen rasjonell, men hvis noe skulle skje, er man mer beredt, sier rådmannen.

foto
Dette er det nye tiltakskortet foreldre og skoleansatte som skal følge flaggtoget får utdelt.

Ikke bussbarrikader

Langs flaggtogets rute vil det bli etablert fem-seks sperringer. Disse skal redusere gjennomgangstrafikk og fungere som tiltak mot villede handlinger.

- Stikkordet er gater som krysser eller er i nærheten av togruta. Vi ser blant annet på Søndre gate og Olav Tryggvasons gate. Dette handler like mye om å sikre fremkommelighet for politi, brannvesen og helse, sier seniorrådgiver Per Ketil Riisem, som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap for rådmannen.

Det vil ikke bli aktuelt å bruke busser som barrikader, slik man gjør det i Oslo.

- Det vil i hovedsak være snakk om merket personell og kjøretøy fra trafikkvakta.

Nytt av året er at Trondheim kommune har laget en beredskapsinstruks for natt til 17. mai og selve nasjonaldagen. Tiltakene er de samme som før, men instruksen skal sørge for at de som er på jobb vet hvem som har ansvar for hva.

- Flere titall er i beredskap fra legevakta, Trondheim bydrift, barnevernsvakta og natteravnene. Det er en formidabel mønstring av ressurser fra kommunen og nødetatene for å sørge for at russen og alle andre er trygge, sier Riisem.