To betongtunneler er under bygging i Lersbakken i forbindelse med ny E6 mellom Trondheim og Melhus. Tunnelene er cirka 80 meter lange og skal ha to felt i hver kjøreretning.

- Over tunnelen blir det en ny viltovergang. Her skal det fylles opp med masse fra nærområdet og beplantes med busker og trær. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av sommeren, forteller prosjektleder Odd Jostein Haugen i Statens vegvesen.

Ikke tilfeldig plassert

At viltovergangen plasseres nøyaktig her er slett ingen tilfeldighet. Stedet er nøye utvalgt av eksperter fra Trondheim kommune og NTNU Vitenskapsmuseet samt lokale jaktlag.

- Vi har to viltkorridorer i Trondheim og dette er den viktigste. Den heter Leinstrandkorridoren og forbinder Bymarka med skogene sør og øst for byen. Vi kaller det gjerne for en økologisk korridor fordi det er ikke bare vilt som benytter disse korridorne, forteller naturforvalter Morten Haugen i Trondheim kommune.

foto
Den andre viktige viltkorridoren i Trondheim knytter Leirelv-området med Bymarka og går over E6 i Okstadbakken. Også her er det planer om en ny viltovergang.

Viktig for naturmangfoldet

Haugen forteller at mange planter og dyr er avhengige av sammenhengende skogsområder for å kunne leve og spre seg. Den nye viltovergangen over E6 vil derfor være spesielt viktig for å ivareta naturmangfoldet i Bymarka for fremtida.

foto
Naturforvalter Morten Haugen mener at den nye viltkorridoren ved Sandmoen blir viktig for å bevare naturmangfoldet i Trondheim.

- Det er viktig å unngå at Bymarka blir isolert. Det vil gjøre alle artene som lever der mer sårbare og de kan i verste fall forsvinne. Bymarka er det viktigste rekreasjonsområde for byens befolkning, og spor og sportegn fra ville dyr er en viktig del av dette. I dag fungerer E6 som en sperre for mange arter, så den nye viltovergangen vil være kjempepositiv for å sikre naturmangfoldet på lang sikt, sier Haugen.

Massedeponi truer viltkorridoren

Et planlagt massedeponi i Lerslia på sørsida av den nye viltovergangen har lenge vært en het politisk potet. I siste bygningsrådsmøte vedtok imidlertid politikerne å sende planen om et slikt deponi ut på høring. Rådmannen har i flere omganger frarådet på det sterkeste å etablere et massedeponi her nettopp på grunn av viktigheten av å bevare naturmangfoldet.

- Leinstrandkorridoren trues av flere planlagte utbygninger på begge sider av den nye viltovergangen. Blir det etablert et massedeponi i Lerslia må man iallefall sørge for å opprettholde korridoren på en eller annen måte. Stenges korridoren med utbyggingstiltak blir jo den nye viltovergangen meningsløs, sier naturforvalter Morten Haugen.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.