- Kan du se for deg at styrelederen i Helse Nord-Trøndelag var en trondhjemmer? Eller at en St. Olavs-direktør ble utnevnt til styreleder i Helse Møre og Romsdal? Det ville blitt et ramaskrik av de helt store. Men å utnevne en styreleder fra Ålesund ved St. Olav er tydeligvis uproblematisk, sier en engasjert fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Lukket møte

I et lukket telefonstyremøte tirsdag ble nye styrerepresentanter for St. Olavs Hospital valgt. Selve utnevningen skjer først i foretaksmøte førstkommende mandag, men allerede er det klart at nåværende styremedlem, marinbiolog og styregrossist Anne Breiby fra Ålesund, overtar for tidligere fylkesrådmann Milian Myraunet som styreleder ved universitetssykehuset. Ny nestleder blir Toril Nagelhus Hernes, som er instituttleder ved NTNU. Marit Bjartveit, klinikksjef ved Oslo Universitetssykehus og Ingve Theodorsen fra Statoil er andre styremedlemmer. Eierrepresentant er Jan Eirik Thoresen. Fylkesordfører Sandvik er sterkt kritisk til sammensetningen av styret.

- Ikke fordi dette ikke er flinke folk. Det tror jeg alle sammen er. Styret ivaretar regionsperspektivet og det er viktig for et universitetssykehus. Kompetanse er godt ivaretatt. Problemet er at St. Olav også er et lokalsykehus for alle i Trondheim. For et sykehusstyre vil det være svært viktig å ha nær kontakt med lokalsamfunnet de er en del av. Den kontakten finnes ikke nå.

- Det er jo flere som kommer fra Trondheim i styret?

- De som er herfra er ikke samfunnsaktører, men utnevnt i kraft av sin kompetanse på fag. Det er viktig, men et styre trenger også innslag som kan holde kontakten og som forstår de politiske prosessene i lokalsamfunnet.

- Hva mener du man taper på å ikke ha det?

- Sykehus er komplekst. Det er ekstremt viktig å ha en lokalkunnskap og en god dialog med samfunnet rundt seg. Slik forebygger en unødvendige konflikter og kan finne andre løsninger. Sykehus er noe av det som opptar folk mest.

- Sier du at dette valget fjerner St. Olavs Hospital fra Trondheim?

- Ja! svarer Sandvik og det er da sitatet om en trondhjemmer i Nord-Trøndelag og St. Olavs-direktør i Helse Møre og Romsdal kommer.

- Betyr det du sier at du er bekymret fordi styrelederen er fra Ålesund?

- Anne Breiby vil nok være en dyktig styreleder med solid kompetanse. Men det hadde ikke vært noe problem å finne noen herfra som også kunne fylt den rollen.

- Hva er problemet med at hun er fra Ålesund?

- Det er viktig å ha ståsted i Trondheim. St. Olav går godt og bygger opp overskudd som skal bli egenkapital for å bygge nytt sykehus i Møre og Romsdal. Samtidig går Helse og Møre Romsdal med dundrende underskudd år etter år. Det er klart jeg er bekymret for at St. Olav må ta stadig større løft og tøffere innsparinger for å sikre nytt sykehus i den delen av regionen som ikke klarer å drive med overskudd. Vi risikerer at det er St. Olav som må løse Helse Møre og Romsdals problemer, sier Sandvik som også er sterkt kritisk til at nåværende styre i Helse Møre og Romsdal fikk fornyet tillit.

- De leverer underskudd på underskudd og får fortsette. Det er ganske spesielt, framholder han.

Styreleder i Helse Midt, og leder av valgkomiteen Ola H. Strand, mener han har plukket helt riktig styreleder i Anne Breiby.

- Hun har erfaring fra styret ved St. Olav og styrearbeid i en rekke selskaper. Dessuten har hun en solid politisk bakgrunn.

- Er du enig med Sandvik i at styret må ha en god dialog med lokalsamfunnet?

- Jeg er enig i at administrasjonen og styret samlet må ivareta den rollen. Flere av styremedlemmene er fra Trondheim og St. Olav har en svært dyktig administrasjon som har nær kontakt med lokale myndigheter.

- Tror du det ville blitt ramaskrik om det hadde kommet en trondhjemmer som styreleder i Nord Trøndelag eller en St. Olav-direktør til Helse Møre og Romsdal?

- Ikke nødvendigvis. Det er i hvert fall ikke uvanlig at man har styreledere fra et annet sted enn der sykehuset ligger. Valgene vi har gjort er også en måte å bedre samhandlingen og kompetanseoverføringen mellom de ulike helseforetakene og sykehusene internt i regionen, sier Strand.

- Sandvik er også bekymret over at et styre som har hatt ansvar for betydelige underskudd får fornyet tillit, og er bekymret for at St. Olav må bidra stadig mer?

- Den nye administrasjonen og styret har lagt en plan for å få foretaket i balanse. Jeg mener de må få sjansen til å etterleve den. Nå er det St. Olavs som må bidra. Tidligere bidro de andre foretakene til St. Olav, fremholder Strand.

Anne Breiby opplyste overfor Adresseavisen onsdag ettermiddag at hun var opptatt resten av kvelden og derfor ikke nå kunne kommentere Sandviks uttalelser.

foto
Ola H. Strand, styreleder i Helse Midt Foto: Foto Kristin Svorte
foto
Ny styreleder ved St. Olavs Hospital, Anne Breiby