- Det er et veldig gledelig vedtak, sier trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap). Hun er glad for at regjeringen har bestemt seg for en helhetlig utbygging der NTNU slipper å kjempe for hvert eneste bygg på det nye universitetsområdet i Trondheim. Hun er også veldig glad for at kunst, arkitektur, musikk og design blir samlet med dette vedtaket.

foto
Veldig glad ordfører: Rita Ottervik mener det er et veldig gledelig vedtak fra regjeringen. Hun er særlig glad for at det blir en helhetlig utbygging av universitetsområdet. Her er hun sammen med NTNU-rektor Gunnar Bovim.

- Det en lykkens dag, ikke minst for kunstfagene. Dette blir et virkelig løft for NTNU og for byen. Jeg er veldig, veldig glad, sier ordføreren. Ottervik er skuffet over at et utstillingsbygg for Vitenskapsmuseet er med i denne omgang.

- Men vi regner med at det blir ei råd med det også, sier den glade ordføreren.

Den nye ministeren for forskning- og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), presenterte i dag nyheten om at regjeringen finansierer en utbygging til cirka ni milliarder kroner. Det blir 92 000 nye kvadratmeter og rehabilitering av 45 000 kvadratmeter. Det betyr også at fagmiljøene for kunst, arkitektur og musikk blir samlet i det nye universitetsområdet.

Glad høyrerepresentant

- Jeg er veldig, veldig glad for at regjeringen har kommet så langt, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H). Hun tilhører samme parti som avtroppende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han har lagt grunnlaget for at den ferske ministeren for forskning og høyere utdanning kunne gjøre vedtaket om rammene for NTNU-utbygging som sin aller første store sak.

Lønseth understreker at regjeringen tidligere har vedtatt å samle universitetsområdet ved Gløshaugen, at det skulle skje vestover mot Elgeseter og Øya og at det skulle skje i en samlet utbygging og ikke stykkevis og delt.

- Internasjonal karakter

- Dette er en utbygging av internasjonal karakter. Her legger vi til rette for å skape morgendagens forskning, sier hun og er stolt og glad på vegne av regjeringen og Trondheim.

- Dette er nok en viktig avklaring om NTNU-utbyggingen, slår høyrerepresentanten fast.

Også stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) sier det er en stor glede at dette nå er på plass.

foto
Tverrfaglig: Dette blir bra for NTNU og for landet, mener fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad.

Tverrfaglig

- Regjeringen har nå fått på plass en stor og helhetlig utbygging. Med dette vedtaket er det klart til å sette i gang utbyggingen. Nå blir det, sier Sivert Bjørnstad.

- Dette er et særdeles viktig vedtak både for NTNU og for landet. All honnør til den forrige statsråden Torbjørn Røe Isaksen (H) som har jobbet lenge med dette og lagt til rette for dette vedtaket, fortsetter Bjørnstad. Han mener samlingen av NTNU i Trondheim er nødvendig for god tverrfaglig uttelling.

- Nå legger vi til rette for at folk kan studere engelsk, men også ta tekniske fag uten å måtte ta bussen mellom Gløshaugen og Dragvoll.

Sivert Bjørnstad regner med at NTNU greier å finansiere utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet innenfor egne rammer.

Museet ønsker seg nye utstillingslokaler så sterkt at det har kriblet i kroppen, ifølge en kronikk i Adresseavisen denne uka.

- Også bra for næringslivet

Også i NHO Trøndelag er det glede over at regjeringen nå har lagt rammene for universitetsutbyggingen i Trondheim.

foto
Bra for næringslivet: - Dette er en av de viktigste beslutningene for Trondheim på lenge, sier regiondirektør Tord Lien i NHO.

- Dette er en av de viktigste beslutningene for Trondheim på lenge. Først og fremst for at Norges største universitet og det som er næringslivets viktigste partner, nå får utviklet seg effektivt for fremtiden og fremtidens arbeidsliv. I tillegg muliggjør dette at Trondheim kan legge gode rammer for byutvikling med en større forutsigbarhet. Det er på alle måter en gledens dag for alle som er opptatt av norsk industri og næringslivs mulighet til å skape nye lønnsomme arbeidsplasser og en effektiv og kompetent offentlig sektor, skriver regiondirektør Tord Lien i en e-post.