Rederiforbundets mann, Tor Christian Sletner, brukte NTNU-konferansen Ocean Week i Trondheim til å fortelle at det lenge planlagte marintekniske  forskningssenteret er viktig.

- Ocean Space Centre trengs dersom Norge fortsatt skal være verdensledende innen skipsfart, sa Sletner til forsamlingen av norske og internasjonale forskere og fagfolk.

Særlig henvendte han seg til regjeringens mann i salen, statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet. Politikeren kunne ikke love penger på neste statsbudsjett.

foto
Planene på Tyholt: Slik kan Ocean Space Centre bli.

Venter fortsatt på et politisk ja

Det har vært mange runder og år med planlegging og forslag til et nytt og moderne maritimt forskningssenter i Trondheim. Nå er planene å modernisere anlegget på Tyholt med skipsmodelltanken fra 1939. Kostnadsrammen er snaut fem milliarder kroner. Men NTNU og Sintef som står bak, mangler fortsatt et endelig vedtak og penger over statsbudsjettet.

I år 2100 skal den internasjonale skipsflåten være utslippsfri. I 2050 skal klimautslippene være halvert.

- Det er den sist halvdelen som vil trenge mest forskning. Da snakker vi om å få de store skipene som frakter gods fra kontinent til kontinent over på utslippsfrie løsninger, sier Tor Christian Sletner.

Han kaller det som nå skjer, for et paradigmeskifte. Fra talerstolen snakker han om skip som går med batterikraft, hydrogen, vind eller kanskje atomkraft. Det siste understreker han er kontroversielt. Fagsjefen i Rederiforbundet sier han ikke vet hvordan de store skipene skal bli nullutslippsfartøy.

Elektrisk rutetrafikk

- Her trengs det mye forskning, sier han henvendt til den forskningstunge forsamlingen.

Norge er først ute i verden med elektrisk ferje i rutetrafikk. Om kort tid vil mye av den norske kysttrafikken være elektrisk.

- Jeg tror at viss Norge skal opprettholde sin posisjon som en verdensledende maritim nasjon og ha noe å leve av etter oljen, må forskerne i Trondheim få de beste arbeidsforhold som er mulig å få. Jeg sier ikke at de har dårlige arbeidsforhold nå, men vi må virkelig satse på det og vise verden at man tror på forskningsmiljøet her.

Venstres statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet svarer med å fortelle hvor langt Norge har kommet for å gjøre kysttrafikken utslippsfri.

Utslippsfrie fjorder

- Nå har vi jo nettopp hatt en stortingsbehandling av klimameldingen. Det innebærer et offensivt vedtak for utslippsfrie fjorder. Om bare sju år, i 2025, skal skipstrafikken i norske fjorder være utslippsfri, sier statssekretæren.

Ferjer, passasjerbåter og cruiseskip skal fra 2025 ikke slippe ut klimagasser når trafikkerer de norske fjordene. For cruisetrafikken må det bety en form for hybridløsning der de kanskje går på batterikraft i fjorden og bruker annet drivstoff på åpent hav.

- Det betyr for det første at du må ha reguleringer og så må du ha teknologiutvikling. Reguleringer trengs for å få fram nye tekniske løsninger, fortsetter statssekretær Hamar.

foto
Elektrisk og selvgående: Yara Birkeland er testet ut i laboratoriene på Tyholt. Snart skal skipet settes i trafikk i Grenland i Telemark.

Utfordrer statssekretæren

- Jeg tror at om ti år vil ingen av de fartøyene som går på kysten og over korte distanser, bruke hydrokarboner som drivstoff. De vil være fullelektriske alle som en. Men så har du de store skipene som går mellom kontinentene og de store cruiseskipene. Der er det ikke noen teknologi tilgjengelig som gjør at de kan ha nullutslipp, sier rederiforbundets Tor Christian Sletner.

Han sier at næringen er teknologioptimister og tror nullutslippsløsningene vil komme.

- Men det er i den forbindelse jeg utfordrer miljøet her i Trondheim til å etablere forskning på dette og statssekretæren til å finne penger.

Men statssekretæren vil ikke nå love penger til det planlagte Ocean Space Centre over statsbudsjettet for 2019.

- Miljøet i Trondheim, med NTNU og Sintef, er det mest avanserte vi har og jeg er veldig klar over hva Ocean Space Centre vil bety. Samhandling mellom forskere, akademia, næringsliv, politikere og myndigheter er helt avgjørende for å løse oppgavene. Dette senteret er viktig for å nå klimamålene, sier Atle Hamar.