Forslaget innebærer at lokalsykehuset for Orkdalsregionen vil øke antallet planlagte operasjoner, men redusere tilbudet om øyeblikkelig hjelp.

Akuttmottaket som lokalbefolkningen har kjempet hardt for å beholde, vil bli opprettholdt gjennom en sammenslåing med den kommunale legevakta.

- Jeg ser på dette som en styrking av Orkdal sjukehus. Med disse grepene blir Orkdal en tett integrert del av St. Olav, og det betyr at det blir investert i sykehuset. Dette vil gjøre sykehuset tryggere enn det noen gang har vært, sier Kvernmo, direktør ved St. Olavs Hospital.

Fire mils avstand

Tirsdag ettermiddag la Kvernmo frem de foreløpige planene i et internt allmøte for ansatte ved Orkdal sjukehus. Neste skritt er styrebehandling i slutten av januar.

- Vi prøver å ha en sykehusstruktur som er mest mulig effektiv i forhold til den befolkningen vi skal betjene. I dag har vi to sykehus med fire mils avstand her i Sør-Trøndelag. Tradisjonelt har både Orkdal og Øya betjent sine definerte områder som lokalsykehus. Men vi har hatt en utvikling i retning av at mer øyeblikkelig hjelp skal til Trondheim og mer planlagt hjelp går til Orkdal, sier Kvernmo.

Denne utviklingen vil nå bli forsterket. Dette er noen av de viktigste endringene Kvernmo foreslår for Orkdal sjukehus:

  • Økt planlagt kirurgisk virksomhet

  • Økt poliklinisk aktivitet, og større bredde i det polikliniske tilbudet

  • Økt aktivitet innen psykisk helse

  • Sammenslåing av legevakta og akuttmottaket

  • Færre senger

Sikrer akutt-tilbud

Det var i februar 2015 styret ved St. Olav vedtok å utrede oppgavefordelingen mellom Orkdal og Trondheim, og fremtidig bruk av Orkdal sjukehus. Samtidig ble det lagt frem en konsulentrapport som sa at det var fullt mulig å legge ned akutt-tilbudet ved Orkdal sjukehus. Dette vakte sterke reaksjoner, og i mars i fjor slo over 1000 mennesker en fysisk ring rundt akuttmottaket.

LES SAKEN: Hver meter av Orkdal sjukehus dekket av mennesker

Nå er Kvernmo glad for at de har funnet en løsning som sikrer lokalbefolkningen et akutt-tilbud også på kveldstid og i helgene.

- Dette betyr at det kommer til å være døgnåpen øyeblikkelig hjelp her ved Orkdal, og lokalbefolkningen får en adresse hvor de skal henvende seg utenom kontortid. Vi skal også øke kvaliteten på tilbudet. Det har vært til dels turnuskandidater og til dels uerfarne leger på vakt i den kommunale legevakta. Nå vil vi styrke den faglige kompetansen med erfarne leger på vakt, sier Kvernmo.

Men samtidig kan flere pasienter bli sendt fra Orkdal til Trondheim: Alle akuttoperasjoner etter klokken 20 på hverdager og i helgene skal skje på Øya.

Kutter slag-tilbud

I forslaget fra Kvernmo og styringsgruppen legges det også opp til at slagenheten ved Orkdal legges ned, og slagpasienter vil bli sendt til Trondheim.

- Vi vil fortsette diskusjonen om hvilke pasienter som skal hvor, og det kommer til å bli endringer. Det kan bety at flere pasienter fra Orkdal blir behandlet i Trondheim, og at flere trondhjemmere blir sendt til Orkdal for en planlagt operasjon, påpeker Kvernmo som sier at de ønsker minst mulig dublering av tjenestene i Trondheim og Orkdal.

I forslaget legges det også opp til investeringer på 96 millioner kroner i Orkdal. Dette innebærer blant annet ombygging av mottak og legevakt, flere operasjonsstuer og oppgradering av pasientrom. I og med at dobbeltrom vil bli erstattet med enkeltrom, vil det innebære rundt 23 færre senger ved Orkdal sjukehus. Det vil også føre til færre ansatte ved sykehuset.

- Når det er politisk ønskelig at vi skal drive desentralisert sykehusvirksomhet, så er dette en fremtidig løsning. Vi ser at de lokalsykehusene som står seg best er de som drives tett med et faglig, stort sykehus. Det har vi også erfart med Røros. Orkdal vil i fremtiden være et lokalt sykehus som står for en del av virksomheten i universitetssykehuset, sier Kvernmo.

Reaksjonene blant de ansatte ved Orkdal var blandet, blant annet uttrykte flere bekymring for at antallet senger skal reduseres ved Orkdal. Kvernmo sier at dette er noe som først kan skje når situasjonen ved akuttmottaket ved St. Olav er bedret.

- Første skritt er å håndtere øyeblikkelig hjelp-pasientene på en bedre måte både i Trondheim og Orkdal. Det er en forutsetning for å kunne gjøre endringene i Orkdal, sier Kvernmo.

foto
Allmøte: Administrerende direktør ved St. Olavs Hospital fortalte tirsdag de ansatte ved Orkdal sjukehus at det vil bli færre senger og færre ansatte ved Orkdal i fremtiden. Til gjengjeld vil det bli investert 96 millioner i sykehuset, og akutt-tilbudet blir opprettholdt. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
foto
Investere: Sykehusdirektør Nils Kvernmo vil investere rundt 96 millioner kroner ved Orkdal sjukehus i årene fremover. Investeringene omfatter ny legevakt og akuttmottak, flere operasjonsstuer og oppgradering av pasientrom. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen