Kø og kaos i området rundt terminalen kan redusere nytten av investeringen på 300 millioner kroner, mener de.

- Terminalen ligger på riktig side av byen, men vi er helt avhengig av gode veiløsninger rundt den. Kundene våre stiller høye krav om forutsigbarhet og presisjon. Vi tolker signalene her som positive, sier regiondirektør Per Ivar Tiller i Posten.

Konsernet er i dag Norges største godskunde hos jernbaneselskapene. Bare i Trondheim passerer cirka 50 containere inn og ut daglig.

Gunnar Pedersen Lian, er sjef for Rema Distribusjon Norge AS, som har et stort lager like ved er helt enig med Tiller om at veiløsningene må på plass.

foto

- Vi er glade for at terminalen kommer hit. Men er bekymret for veisystemet. I rushperioder tar det nesten like lang tid fra Brattøra og opp til lagret vårt på Sandmoen, som herfra. Da er nytten borte, sier Lian

Midlertidig avlastning

Terminalen, som kostet 300 millioner kroner å bygge, øker kapasiteten i Trondheim fra 100 000 containere per år til 172 000 containere årlig. Den er i første rekke ment som en avlastning frem til en ny stor godsterminal på Torgård kan stå klar. Det bekrefter konserndirektør Gorm Frimannslund i Bane Nor.

foto

- Brattøra er sprengt og hemmer hele godstransporten. Uten denne terminalen ville vi ikke kunnet ta ytterligere gods, sier han.

Frimannslund snakker om Hegstadmoen som en rimelig mellomløsning, i jernbaneperspektiv. Bla fordi sporet som er bygget på Heimdal stasjon også er tenkt brukt i forbindelse med Torgård-terminalen.

Høytidelig markering

Fredag ble åpningen av den nye Trondheim Godsterminal Heggstadmoen høytidelig markert med innbudte gjester politikere og sentrale personer fra transportbransjen og jernbaneselskapene tungt representert.

Bane Nors direktør for godstrafikk, Oskar Stenstrøm, snakker om selskapets arbeid med å øke godstrafikken. Han peker blant annet på hva den nye terminalen kan bety for veitrafikken.

foto

- Alternativet i godstrafikken er i dag lastebiler. Vi vet jo at disse er innblandet i ulykker. Denne terminalen kan i realiteten bety et liv spart i trafikken årlig, om man kan si det sånn, sier han.

I snitt reduserer den også reisetiden for transportselskapene med en halvtime, fordi den ligger nært logistikknutepunktene deres og de slipper å passere midtbyen. Det betyr i sin tur kutt i co₂-utslipp.

Tung transportsatsing

statssekretær Anders B. Werp (H) fra Samferdselsdepartementet sto for den offisielle åpningen. I sin tale la han vekt på regjeringens satsing der de legger opp til å bruke 18 milliarder kroner på godstransportløsninger.

- Vi har som mål å øke bruken av jernbane. Det er miljøvennlig og fremtidsrettet både til person- og godstrafikk. Målet vårt er en godsoverføring på 30 prosent fra bil til båt og bane på turer over 30 mil, sier Werp.