Tirsdag vedtok politikerne i bygningsrådet at E6 øst for Trondheim skal reguleres – og dermed gis det klarsignal for utbygging av veien nordover.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) er langt ifra imponert over sin nærmeste allierte: Arbeiderpartiet og Rita Ottervik, som gikk inn for reguleringen:

- Jeg er utrolig frustrert og irritert. Arbeiderpartiet aksepterer regjeringens kjør og de står ikke opp for prinsippene. Vi gir fra oss et viktig forhandlingskort, sier varaordføreren (MDG).

Skulle til Oslo

En bedre vei nordover vil trolig øke biltrafikken inn til Trondheim. Hvis det skjer, kan man sette milliarder av kroner i fare, penger som Trondheim er sikret gjennom bymiljøavtalen – hvor man har lovet en nullvekst i personbiltrafikken. I et brev til samferdselsministeren ber Ottervik om en avklaring: Hvis trafikken øker på grunn av den nye veien, får kommunen svi økonomisk?

Hilde Opoku skulle fredag reise til Oslo for formelt å signere bymiljøavtalen, på vegne av kommunen:

- Det var meningen at jeg skulle reise, ja, men det kommer jeg ikke til å gjøre etter dette, slår Opoku fast.

Bymiljøavtalen ble signert lokalt i februar, men avtalen opp mot Samferdselsdepartementet skulle skje nå på fredag, i forbindelse med KS sitt styremøte.

Tviler på at det blir møte

Nå er det uklart når signeringen kan skje. Ordfører Rita Ottervik forklarer:

- Nå ser det ikke ut til at det blir noe av det møtet på fredag. Heller ikke jeg eller fylkesordfører Tore O. Sandvik vil skrive under på den avtalen før vi får avklart saken med statsråden, sier Ottervik.

- Vi ønsker ikke å sette nesten 4 milliarder kroner på spill før vi har trygghet for å nå målene, sier ordføreren.

Fylkesordføreren kommenterer i en sms:

«Vi kan ikke signere en avtale som påfører innbyggerne i Trondheim mange nye bommer eller som gjør at vi risikerer finansieringen i store prosjekter som vi skal iverksette. Statsråden kan avklare dette, slik at vi kan signere,» skriver Sandvik.

Les kommentaren: Det er tøft å si nei til 26 milliarder

- Skyt på statsråden

Bare Opoku og kommunalråd Ottar Michelsen (SV) stemte nei i bygningsrådet tirsdag.

- Arbeiderpartiet tar noen forbehold som ikke er greie: De ber om en garanti for at økt trafikk ikke betyr mindre penger. De gjør et knefall for den sittende regjeringen og uthuler selve grunnideen med bymiljøavtalen: Å sikre nullvekst. Vi må holde fast ved dette målet, sier Opoku.

Ottervik kommenterer kritikken fra varaordføreren:

- Vi har litt ulik tilnærming på spørsmål knyttet til vei, men vi er alle frustrerte over statens håndtering av dette. Nå må vi forsøke å gjøre det beste ut av det, sier Ottervik.

- Opoku mener dere gjør knefall for regjeringen og uthuler selve grunnideen med bymiljøavtalen, nemlig å sikre nullvekst?

- Jeg håper hun kan skyte på statsråden som setter oss i denne situasjonen, istedenfor oss. Vi føler oss tvunget til å gjøre dette. Vi vil bare sikre milliardene når staten likevel kommer til å true igjennom dette, sier Ottervik.

- Men kunne dere ikke sagt nei i bygningsrådet for å legge mer press på prosessen?

- Jo, men kommunen har et ord med i laget når det gjelder bompenger. Det er da vi har det store trumfkortet. Og så har statsråden sagt at hvis kommunen ikke regulerer, vil staten regulere. Så da faller hele argumentasjonen til Opoku bort, sier Ottervik.

Ikke ultimatum

Stemningen mellom samarbeidskameratene i Trondheim er allerede anstrengt på grunn av blant annet jordvern og Gråkallen vinterpark. Opoku vil per i dag likevel ikke sette hele samarbeidet opp mot målet om nullvekst i trafikken:

- Det er en sum av avgjørelser som tas som gjør at man vurderer helheten i samarbeidet. Vår felles plattform sier at vi skal være ledende innen klima og miljø. Det begynner å bli vanskelig. Når klimahandlingsplanen skal revideres og behandles i høst, må vi finne gode løsninger. Ellers blir det vanskelig med samarbeid, sier Opoku.

Høyre med en slags garanti

Tirsdag sa Yngve Brox (H) i bygningsrådet at han kunne «så å si garantere» at nye E6 ikke kommer i konflikt med bymiljøavtalen.

- Hva mener du med «så å si garantere»?

- Så lenge man har en borgerlig regjering som står bak både bymiljøavtalen og ønsket om utbyggingen, så blir ikke dette et problem. Dette skal vi løse, men det er jo naturligvis ting vi må avklare. Det har vi god tid på, sier Brox.

Venstre og Jon Gunnes var ikke representert i bygningsrådet tirsdag, men han bekrefter nå at han ville ha stemt for:

- Men jeg ville lagt inn en forutsetning om at formålet med utbyggingen er å bedre sikkerheten gjennom tunnelene. Et annet forbehold er at trafikken inn til Trondheim ikke skal øke, og at hvis den øker, så må man bøte på dette. Dobbeltspor på jernbanen er løsningen, sier Gunnes.

Les Adresseavisens leder: Klimahensyn og trafikksikkerhet kolliderer på E6

foto
I februar ble bymiljøavtalen signert av Jernbaneverket, Statens vegvesen, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fredag skulle man inngå den formelle avtalen med Samferdselsdepartementet, men dette møtet er etter alt å dømme utsatt. Foto: Morten Antonsen
foto
Ordfører Rita Ottervik viste stolt frem landets første bymiljøavtale i februar. På fredag skulle avtalen signeres også formelt med staten, men nå er møtet etter alt å dømme utsatt. Bak står fylkesordfører Tore O. Sandvik. Foto: Morten Antonsen