Vibeke Stjern (Ap) i Åfjord, Ogne Undertun (Ap), Bjugn, Steinar Saghaug (H), Leksvik og Tom Myrvold (H), Ørland er alle for en felles Fosen-kommune. Men det må være på sikt, sier de alle sammen.

Støtte til fylkesmannen

fylkesmann Brit Skjelbred mener Fosen-kommunene må slå seg sammen allerede fra 2025. I gjennomgangen sin av kommunestrukturen understreket Skjelbred at ingen av Fosen-kommunene bør bli stående alene. Ørland og Osen har sagt nei til sammenslåing. Roan kan bli stående alene etter forviklinger med Bjugn og Åfjord. Fylkesmann Skjelbred tar ikke stilling til om Osen skal slå seg sammen med Fosen eller kommunene i nord. De andre bør bli en og samme kommune etter hennes mening.

- Dette har vi snakket om på Fosen i sju år, sier Åfjord-ordfører Vibeke Stjern.

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) slår fast at Fylkesmannens råd er i strid med stortingsflertallet.

Men først: Andre sammenslåinger

I dag er kommunene opptatt med mindre kommunesammenslåinger.

Leksvik og Rissa slår seg sammen allerede fra 1. januar 2018. Der er alle vedtak gjort i begge kommuner og i statsråd.

Åfjord, Bjugn og Roan er i forhandlinger om kommunesammenslåing. Der har Åfjord og Roan gjensidige kommunestyrevedtak om å slå seg sammen. Men der har det blitt forviklinger etter at Bjugn også ville bli med i samme kommune. Roan sier nei til Bjugn, mens Åfjord sier ja, og der står saken akkurat nå.

Både Stjern i Åfjord og Undertun i Bjugn vil første bruke tida si på å få til en kommunesammenslåing på vestsiden av halvøya.

Fosensamarbeid i mange år

- Det har vært et tett samarbeid på Fosen i mange år, sier Ogne Undertun i Bjugn. Han er for en storkommune på Fosen.

- Men det er krevende å få det til, og 2025 er veldig tidlig. Det blir for heftig å ta hele Fosen i en smell, sier Undertun. Han understreker at han er stolt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etter fredagens innstilling .

- Forslaget hennes vitner om klokskap og sterk demokratiforståelse, sier Undertun. Men ordførerne i Åfjord og Bjugn er enige om at de trenger mer tid og at det er bedre med en god prosess på ti år enn at det går for kjapt.

Leksvikordfører sier ja

- På sikt kan det være et godt alternativ at hele Fosen blir én kommune, sier leksvikordfører Steinar Saghaug. Han står midt i arbeidet med å slå seg sammen med Rissa og syns det høres ut som kort tid til 2025.

- Men om ti-femten år bør det være mulig å få til Fosen kommune.

Også i Ørland syns ordfører Tom Myrvold at Fosen kommune er en god idé.

- Alle ordførerne har gitt sin tilslutning til forslaget om en storkommune om ti-femten år, sier Myrvold.

- Vi trenger en slagkraftig region i et nytt Trøndelag, fortsetter ørlandsordføreren og minner om at det i nye Trøndelag blir kamp om oppmerksomheten med sterke regioner som Stjørdal og Innherred.

Men Myrvold mener kommunaldepartementet bør definere kriterier for et kommunesenter for å unngå at forslag til nye kommuner strander på at de ikke blir enige om hvor kommunesenteret skal være.

- Nå må Ørland og Bjugn finne sammen.

- Jeg håper at den tydelige oppfordringen fra fylkesmannen gir grunnlag for at Ørland og Bjugn setter seg ned og diskuterer saken på nytt, sier stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H). Hun tror Ørland, Bjugn, Roan og Åfjord på den ene siden og Rissa og Leksvik på den andre, vil være et godt utgangspunkt for å samle hele Fosen.

- Krangel om kontorer og kommunestyresal må ikke få ødelegge for at vi kan få samling av kommuner til det beste for folket og bedriftene. Nå må en sette seg ned og finne sammen og legge gammelt grums til side, er min varme henstilling til mine politikerkollegaer i Ørland og Bjugn, sier stortingsrepresentanten fra Ørland.

foto
Nye Fosen: Fylkesmann Brit Skjelbred med sine forslag til Fosen kommune. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Ja til Fosen: Ordfører Tom Myrvold (t.v.) i Ørland syns det er en god idé med en storkommune på Fosen. Her sammen med rådmann Snorre Glørstad i dyp konsentrasjon over fylkesmannens innstilling. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen