Fremskrittspartipolitikeren kom med krass kritikk av posisjonen for vedtaket, der man vedtar å senke nattbusstaksten for studentene forutsatt at Trondheim kommune går med på å dele regningen.

Saken blir dermed i realiteten opp til bystyret i Trondheim. Ramo viser til at Arbeiderpartiet har forsøkt å fremstille det som en ren gladsak i media.

- Dette er århundrets ansvarsfraskrivelse. I beste fall er dette snakk om trenering av saken, i verste fall er det en sak Ap og de andre har fått signaler om at det ikke er støtte for. Men nå slipper de å avgjøre det, sier han.

Skyver Trondheim foran seg

Ramo viser til at det er skapt inntrykk av at endringen kan tre i kraft fra semesterstart, men saken vil tidligst bli behandlet av Trondheim kommune i september. Da er det duket for ny behandling i fylkespolitisk behandling i oktober.

- Flertallet er tilsynelatende mer opptatt av spillet enn av å innføre noe som ligner på resultater, sier han og langet spesielt ut mot fylkesordfører Tore Sandvik.

- Sjelden har begrepet fake news passet bedre. Her feirer de gjennombrudd, og så skyver Sandvik og de andre Trondheim kommune foran seg, sa Ramo, som siterte Ibsens dikt «Borte».

Har ikke tall

Det foreligger ikke klare tall på hva en slik ordning vil koste. Årsaken er at billettprisen på nattbussene er lik for alle. AtB har imidlertid selv antydet at merinntektene fra en ny billettmodell kan finansiere fjerningen av dyrere nattbusstakster i Trondheim.

Fylkesordfører Tore Sandvik viser til at saken er sendt tilbake til Trondheim, fordi den i all hovedsak handler om å gjøre Trondheim til en bedre studentby.

- Her har Trondheim kommet med en bestilling på vegne av en annen forvaltningsenhet. Da er det rimelig at de er med, sier Sandvik.

- Du fikk personlig hard kritikk fra Ramo i saken, hva tenker du om det?

- Mats bidrar til å spisse debattene i fylkestinget og dra opp temperaturen. Det er ikke så mange som siterer store norske dramatikere lenger. Jeg savner det noen ganger det, sier Sandvik.

foto
Fulge saken. Leder for studentorganisasjonen Velferdstinget, Ida Jodanvic, er skuffet over at ikke fylkestinget vedtok rimeligere nattbuss for studentene fra semesterstart i høst. Foto: Jens Petter Søraa

Et steg i riktig retning

Velferdstingets leder Ida Jodanovic sier vedtaket er et skritt i riktig retning, men er skuffet over at det ikke kom en endelig avgjørelse i saken.

-Jeg skulle ønske at fylkestinget ville ta ansvar. Kollektivtrafikk er deres ansvar, sier Jodanovic.

Hun sier velferdstinget nå vil jobbe mot kommunen for å få en positiv avgjørelse.

- Absolutt. Det er en for viktig sak for studentene til at vi gir oss, sier hun.