- Nå satser vi virkelig på innovasjon.

Det sa NTNU-student Marina Santos Haugen under åpningen av de to nye sentrene for fremragende utdanning. Hun er IT-student og studerer nå ved Entreprenørskolen som utdanner folk til å skape noe nytt. Slik hører Marina hjemme i begge de to fagmiljøene som har fått heder, ære og gjev status, Engage ved Entreprenørskolen og IT-utdanningen Excited. Hun har tre forventninger til de nye utdanningsmiljøene som altså skal være fremragende.

Virkelighetsnær

- Utdanningen må være virkelighetsnær. Det må være noe du kommer til å få bruk for i arbeidslivet, sa hun og viste til det studentene på Entreprenørskolen kaller for syretesthøsten. De skal en hel høst jobbe i stadig nye grupper og med nye ideer. De lærer seg å ringe, ringe og ringe og de får tilbakemeldinger på det som er bra og dårlig med ideene sine.

foto
Vil lage noe: NTNU-student Marina Santos Haugen vil ha virkelighetsnær utdanning, ikke forelesning der hun forsvinner i mengden.

- Punkt to er delende kompetansesenter. Det jeg ikke kan, er det noen andre som kan. Det tredje punktet er støtteapparat og ikke minst en mentor, sa hun da hun holdt tale til to rektorer, en kunnskapsminister, lederen for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, Nokut, samt annet fintfolk fra universitetsverdenen.

Misjonærer for fremragende utdanning

NTNU og Nord Universitet har sammen fått sine to første sentre for fremragende utdanning. De to sentrene skal drive utdanning innen entreprenørskap og IT-utdanning av absolutt ypperste verdensklasse.

Onsdag var det åpningsseremoni i NTNU s aller fineste rom, rådssalen i den gamle hovedbygningen på Gløshaugen. Og rektor Gunnar Bovim sendte folkene bak de to ferske utdanningssentrene ut i verden med en misjonsbefaling.

- Ta på dere misjonærrollen og dra ut og del erfaringer både med NTNU og resten av landet, sa han i sin åpningstale til begge fagmiljøene. Han ba begge om å utvikle nye former for undervisning og innlæring. Det aller viktigste for disse sentrene er å finne måter å undervise på som engasjerer studentene og ikke minst involverer studentene i utformingen av utdanningen, understreker Bovim i sin tale.

Storeslem til NTNU

- Vi ha store forventninger til hva dere skal bety for NTNU og nasjonen. God utdanning skapes ikke over natten, men gjennom langvarig arbeid, sa NTNU-rektoren.

Ordningen med sentre for fremragende utdanning er en fersk ordning. De første sentrene fikk statusen sin i 2010. Etter den siste utnevnelsen på tampen av fjoråret er det åtte slike sentre i Norge. To av dem er det altså NTNU og Nord Universitet i samarbeid som står bak.

Morsomme navn på engelsk

- NTNU tok storeslem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og viste til at ved utnevnelsen sist høst gikk to av fire nye sentre til NTNU.

- Det forteller om en institusjon som satser på utdanningskvalitet, men det forteller også hva en kan oppnå med samarbeid her med Nord Universitet.

Kunnskapsministeren hadde også lagt merke til at det tydeligvis var et ekstra kriterium for tildelingen at sentrene skulle ha morsomme navn på engelsk, skrevet med små og store bokstaver om hverandre, som for eksempel NTNUs to nye sentre som heter ENgage og ExcITEd. Kunnskapsministeren ville absolutt ikke stave de to senternavnene.

De to sentrene

Excited skal utdanne en ny generasjon IT-folk. Senteret legger vekt på å gjøre overgangen lettere fra videregående skole til universitetsstudier i IKT. Samtidig lover senteret å utdanne folk til det arbeidslivet trenger. Senteret skal sørge for at flere og ikke minst jenter velger å studere datafag.

Engage heter det andre senteret. De skal skape framtidas endringsagenter. Målet er å utdanne folk som kan svare på komplekse utfordringer i vår moderne verden gjennom en gründer-tenkemåte. I beskrivelsen av det nye senteret heter det at studentene skal utdannes til å utfordre vedtatte sannheter og skape noe nytt og bedre i privat og offentlig sektor.

Begge sentrene lover engasjerte studenter som deltar i undervisningen og som skal få lage tingn underveis i studiet.

Løft for hele sektoren

Kunnskapsministeren sa i sin tale at han venter at de to sentrene bidrar til kvalitetsløft for hele utdanningssektoren. Men han viste også til at Norge er i omstilling og at endringene kommer til å vare, og viste til overgangen til grønn økonomi og det pågående teknologiske skiftet. Han setter pris på at disse sentrene utdanner folk til å føre an i disse endringene.

Og studenten Marina Santos Haugens råd er å lage undervisning som er nær virkeligheten, der studentene får jobbe med noe som kan brukes.

- Ikke forelesninger der du forsvinner i mengden, men heller få jobbe med reelle problemstillinger, sier studenten.

Som student har hun utviklet en journalistrobot og laget selskapet Orbit sammen med medstudenter.