Tallene gjelder unge mennesker mellom 18 og 24 år.

- Dette er en bekymringsfullt, og vi har ingen gode forklaringer på hvorfor det er sånn. Nå trenger vi en aktiv satsing for å snu utviklingen gjennom dialog med Nav og samarbeidspartnere, sier kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen.

- Gjør Nav en for dårlig jobb?

- Jeg er i jevnlige møter med enhetsledere og direktøren, og såfremt konjunkturene står oss bi, tror jeg vi skal klare å snu dette. Vi har mange gode medarbeidere og tiltak på gang som viser effekt, men vi må bli enda bedre. Så er det også en viss forskjell på de fire Nav-kontorene våre, og dette må vi finne ut av, sier Garåsen.

Det er Nav Østbyen og Midtbyen som står bak det meste av økningen, mens situasjonen er annerledes for Heimdal og Lerkendal, ifølge rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for årene som kommer.

LES PÅ PLUSS: Mira (25) droppet ut av videregående og pådro seg stor gjeld på forbruk

Vil fort i jobb

Ingrid Aunli (22) er en av Trondheims unge sosialhjelpmottakere som hører til Nav Østbyen.

- Jeg ville det egentlig ikke, men man har ikke noe valg. Jeg trenger jo penger til husleie, strøm og mat, sier 22-åringen.

I år ble hun ferdig med videregående skole på Røros. Der arbeidet hun i en Nille-butikk ved siden av skolen, men i høst flyttet hun tilbake til hjembyen Trondheim. Her har hun så langt ikke funnet arbeid, og nå mottar hun sosialhjelp og går på Jobbhuset.

- To dager i uka må jeg møte her mellom klokken 10 og 14, sier Aunli og viser oss rundt i Navs jobbhus i Lademoen bydelshus.

- Ingen fasitsvar

Unni Valla Skevik, leder for Nav Østbyen, har noen mulige forklaringer på hvorfor antallet sosialhjelpmottakere økte så mye:

- Det er sant at vi hadde en stor økning i 2013 og 2014, men så hadde vi også en større nedgang fra 2009 sammenlignet med andre storbyer. Nå ser vi også en liten nedgang for 2015, sier Skevik.

Likevel må hun erkjenne at det er snakk om en stor økning:

- Vi har ikke noe fasitsvar, men det kan henge sammen med at vi jobber godt med ungdom i de to jobbhusene våre. Kanskje får vi tak i noen som ellers ville sittet hjemme. At vi kommer inn på et tidlig tidspunkt, kan medføre behov for sosialhjelp for noen flere, men det kan kanskje hindre helserelaterte ytelser senere, sier Skevik.

- Har Trondheim «snillere» sosialarbeidere enn de andre storbyer?

- Vi klarer ikke å se det. De største summene går på livsopphold og boutgifterhvor brukerne har klare rettigheter, vi sløser ikke med tillegg. Vi er ikke slepphendte, men har tett oppfølging av alle og stiller krav til aktivitet, sier Nav-lederen.

Hun vil også ha frem at Trondheim har lav stønadslengde. Bare Tromsø hadde i fjor kortere stønadslengde, ifølge tall fra KS. Nav i Trondheim har nå gått igjennom alle sakene og mener stort sett alle er i aktive løp for å komme tilbake i skole eller jobb.

- Rådmannen snakker om «merforbruk» og «budsjettoverskridelser»?

- Vi er i tett dialog med rådmannen, og har satt inn flere tiltak. Samtidig er sosialhjelp en rettighet, og vi må forholde oss til loven. Vi kan ikke slutte å gi sosialhjelp fordi budsjettet er brukt opp, sier Skevik.

Vil jobbe i butikk

Tilbake på jobbhuset på Lademoen er flere personer i gang med å pynte til en Halloween-fest som skal holdes senere på kvelden. En ung mann på vei inn døra hilser på Ingrid Aunli. De to deltar på det samme kurset.

- Det er veldig nyttig, vi lærer mer om oss selv, lærer å skrive CV, snakker sammen om hva slags jobber vi ser for oss. Jeg er blitt kjent med andre i samme situasjon, og jeg har fått flere venner, forteller Aunli.

Hun er svært motivert for å jobbe i en butikk, gjerne en hobbybutikk eller garnbutikk, Nille, Kremmerhuset, Panduro - eller en dagligvarehandel.

Her finner du Navs oppskrifter på billig middag: Lag middag i én uke for to personer for under 300 kroner.

Annerledes på Heimdal

Sølvi Margrethe Dahlen er leder for Nav Heimdal og Lerkendal. Hun vet ikke hvorfor hennes kontorer gjør det «bedre» enn de andre:

- Det jobbes godt med ungdom i alle bydeler. Vi vet at det er forskjeller i befolkningssammensetningen i de fire bydelene. For å se mer på årsakene til ulikhetene mellom bydelene har vi satt i gang et grundig analysearbeid, sier Dahlen.

Skevik tror de skal klare å få ned antallet sosialhjelpmottakere:

- Men samtidig ser vi økt ledighet og økt innvandring som kan påvirke i andre retninger, sier hun.

Les også: Nav vil overprøve legens sykmelding oftere

Les også: - Nav begynner i feil ende

foto
- Sosialhjelp er en rettighet, og vi må forholde oss til loven. Vi kan ikke slutte å gi sosialhjelp fordi budsjettet er brukt opp, sier Nav-leder Unni Valla Skevik i Nav Østbyen. Foto: Rune Petter Ness
foto