Mandag besøkte Natos generalsekretær Trondheim og starten på Nato-øvelsen «Dynamic Mongoose».

Øvelsen har til hensikt å trene Natos maritime styrker i kamp mot undervannsbåter. Den skal pågå ti dager og involverer åtte av medlemslandene i Nato.

Stoltenberg besøkte først den franske fregatten «Aquitane», før han gikk om bord i KNM «Fridjof Nansen». Der ga han seg god tid til å snakke med mannskapene og ikke minst, bli med på en rekke selfies.

Så vel generalsekretæren som Natos maritime ledere ga uttrykk for at de ser med bekymring på russernes stadig mer aggressive opptreden. Derfor vil en slik antiubåt-øvelse være av stor betydning.

Trives i Trondheim

Stoltenberg roste trønderværet, som for en gangs skyld viste seg fra sinn bedre side med sol og oppholdsvær.

– Det er alltid hyggelig å være tilbake i Trondheim, sa Stoltenberg, som på kaia i Ila ble ønsket velkommen av sin gamle partifelle, ordfører Rita Ottervik (Ap).

På spørsmål fra Adresseavisen om hva han synes om Langtidsplanen for forsvarssektoren som ble lagt frem av Regjeringen på fredag, svarer han den er et nytt og viktig skritt i riktig retning. Forsvaret trenger omstilling for å møte utfordringene i årene fremover.

- Det er viktigere enn noen gang å ha et sterkt forsvar, ikke minst etter det som skjedde i Ukraina i 2014 og ISILs fremgang.

- Men det er et stykke igjen til Natos ønske om at vi skal bruke minst to prosent av brutto nasjonalprodukt til forsvarssektoren?

- Det går i riktig retning, og flere Nato-land kommer til å øke sine forsvarsbudsjetter i årene fremover. Jeg forventer at de lever opp til det de har sagt om å styrke forsvarsbudsjettene.

Kampfly og forhåndslagre

- Hvordan ser du på Midt-Norge betydning, med bl.a. kampflybasen?

- Når jeg nå sitter i Brussel, ser jeg Norges og ikke minst Midt-Norges betydning er viktig i Nato-sammenheng. Både kampflybasen på Ørland og forhåndslagrene er viktige bidrag. Midt-Norge har store hav- og sjøområder, som gjør det attraktivt for Nato å øve i. Det ser vi i forbindelse med denne øvelsen, der åtte land deltar.

- Tror du Norge vil anskaffe 52 kampfly slik meningen opprinnelig var?

- Det er jeg ganske sikker på. Beslutningen ble gjort før hendelsene i Ukraina og ISILs fremgang og er enda viktigere nå.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) besøkte «Dynamic Mongoose» sammen med Jens Stoltenberg. Hun beskriver øvelsen som svært viktig.

Knytter Nato sammen

- Denne antiubåt-øvelsen er noe av det mest komplekse man kan øve på. Slike operasjoner med til sammen åtte Nato-land gir en fantastisk god samhandlingseffekt og knytter landene enda tettere sammen, sier Eriksen Søreide.

Slike øvelser holdes hvert år, men er denne gangen flyttet lenger nord. Det er gjort bl.a. for å øve opp mot oljeinstallasjonene. «Dynamic Mongoose» er en av flere Nato-øvelser som nå pågår. Forsvarsministeren sier hun ser frem til at Norge skal være vertskap for en større Nato-øvelse i 2018, som er mye mer omfattende enn vinterens «Cold Response», og som vil involvere alle forsvarsgrenene.

I «Dynamic Mongoose» deltar fire ubåter, ni overflateskip fire fly og til sammen 3000 personer.

Stoltenberg fremholdt at det var godt å være om bord i en så moderne fregatt som KNM «Fridtjof Nansen», og med en så dyktig besetning. Skipet er bygd i Spania og innredet med utstyr fra USA. Skipet har deltatt i en rekke utenlandsoperasjoner. Fregatten har bl.a. jaktet på pirater utenfor Afrika.

Vil hindre konflikter

Til mannskapet på dekk understreket Natos generalsekretær at Nato ikke søker konflikt, men målet er å hindre at konflikter oppstår. Han mente det ikke ligger noen motsetning i å ha et sterkt forsvar som kan virke avskrekkende og samtidig ha dialog.

Ved kai 31 i Ila ligger KNM «Fridtjof Nansen» side om side med den franske fregatten «Aquitane» og den tyrkiske fregatten «TCG «Barbaros». Alle tre skal nå ut og jakte på ubåter. I motsetning til de to øvrige fregattene mangler KNM «Fridtjof Nansen» helikopter om bord.

Nestkommanderende Lars Larsson sier han håper det ti år gamle skipet kan få sitt første helikopter innen et par år. Under øvelsen vil de samarbeide med andre skip som har helikoptre. Skipet har i dag en besetning på 125 personer.

Commandoer Xavier på «Aquitane» forteller at skipet er utrustet med topp utstyr i jakten på ubåter. Mye er automatisert om bord, slik at antall besetningsmedlemmer er sterkt redusert. Nå er de bare tre mann på brua, mot seks – sju før. Alle kart er elektroniske.

Avansert sonarutstyr

Både skipet og helikopteret har sonarutstyr som brukes til å lete opp ubåter. Måletv er å tvinge ubåtene opp til overflaten. Ved motstand kan det brukes synkeminer. Øvelsen utenfor Trøndelag beskriver han som krevende på grunn av store og dype havområder.

Frankrike har i dag tre slike skip, men har planer om å anskaffe til sammen åtte. Skipet ligger ellers i Brest.

Natos maritime sjef, admiral Clive Johnstone, sier russernes handlemåter i den senere tid får Nato til å tenke annerledes.

– Russerne oppfører seg på en måte som gjør oss urolige, sa Johnstone. Han pekte også på forholdene i Syria med flyktningkrisen som gjør at Nato står overfor store utfordringer.

Sjef for Natos ubåtflåte, Matthew Zirke, sier han ser frem til denne store antiutbåt-øvelsen. De fire ubåtene som deltar, vil skifte på å spille fiende. Øvelsen pågår over store havområder, som setter store krav til nasjonene som deltar.

Trøndelag: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier på Norge og ikke minst Midt-Norge som helt sentrale i Natos beredskapsplaner. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
Avansert: Commander Xavier er nestkommanderende om bord i den franske fregatten «Aquitane». Skipet har svært avansert utstyr i jakten på ubåter. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
Bekymret: Sjef for Natos maritime kommando, admiral Clive Johnstone og sjef for Natos ubåtflåte, Matthew Zirkle, deltar på antiubåt-øvelsen «Dynamic Mongoose». begge ser på russernes aggressive oppførsel som utfordrende. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
Velkommen: Ordfører Rita Ottervik (Ap) sto på kaia i Ila og ønsket forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg velkommen. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
Ny øvelse: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) ser frem til at Norge i 2018 skal stå som vertskap for en ny stor Nato-øvelse, større enn vinterens «Cold Response». Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
Poulær gjest: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ga seg tid til flere selfies da han besøkte KNM «Fridtjof Nansen». Fregatten som skal delta under øvelsen «Dynamic Mongoose». Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
Ubåtjakt: Den tyrkiske fregatten TCG «Barbaros» og den norske fregatten KNm «Fridtjof Nansen» skal jakte på ubåter utenfor Trøndelag i den store Nato-øvelsen «Dynamic Mongoose». Foto: Vegard Eggen