- Opplagt ja, sier Janne Nystrøm. Hun mener det blir kommunesammenslåing uansett.

- Gjør vi det ikke selv, kommer Stortinget til å tvinge oss likevel, sier hun.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Komikveld i kommunen

Over 50 prosent deltakelse

I 16-tida mandag ettermiddag hadde 50 prosent av de stemmeføre i Botngård krets stemt allerede. Botngård er den største kretsen i Bjugn, og lederen for stemmestyret, Knut Hellem,forteller at han i fire-tida gikk gjennom hvor mange som hadde stemt, og mener det ser ut til at det blir et godt oppmøte. Valglokalet stenger klokka 20 i kveld.

Bjugningene stemmer om kommunesammenslåing med Ørland for andre gang på vel to år. Den gang sa bjugningene nei og ørlendingene ja. Nå kan resultatet bli motsatt. Sist gang skulle kommunesenteret ligge i Ørland. Denne gang er partene enig om at Botngård får rådhuset.

Økonomi og rådhus

Det er én grunn til at bjugningene denne gangen stemmer for å slå seg sammen med Ørland. Kommuneøkonomi er en annen grunn folk oppgir.

- Det er økonomisk fordel med en større kommune, mener Janne Nystrøm. Hun bor i Elveng, to mil fra Botngård. Etter hennes syn har kommunesenteret liten betydning. Der er hun ikke likevel.

- Jeg er mest opptatt av at Botngård får beholde skolene, sier hun.

- Taper penger nå

Kathrine Nygård har også stemt for sammenslåing.

- Vi taper bare penger slik det er nå, sier hun og er sikker på at det blir tvangssammenslåing dersom Ørland og Bjugn ikke gjør det frivillig.

- Det er opplagt. De vil ha færre og større kommuner. Vi ser jo det samme med sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag til Trøndelag fylkeskommune.

- Men hva sier du til ørlendingene som er redd for den dårlige kommuneøkonomien i Bjugn?

- Vi skal komme oss ut av det økonomiske uføret, så det ser jeg ikke som noe problem.

- Er det noen problem med sammenslåing da?

- Det eneste må være at det blir så mye diskusjon om hvor ting skal være, men det er jo det minste problemet hvor rådhuset ligger. Der er vi jo ikke likevel.

foto
Janne Nystrøm har stemt ja. Foto: Kristian Helgesen
foto
Kathrine Nygård stemmer. Foto: Kristian Helgesen
foto
Bjugnhallen er dagens stemmelokale i Botngård. Foto: Kristian Helgesen
foto
Elin Olden vil ikke si hva hun har stemt. Foto: Kristian Helgesen