I samarbeid med Trondheim kommune har NTNU kartlagt 70 akademiske flyktninger.

Omkring halvparten er syrere, og halvparten av dem igjen er kvinner. Resten kommer fra en rekke land.

- Tilstrømningen av flyktninger er stor og vi har diskutert hva vi kan bidra med i den nye situasjonen. Mange i våre fagmiljøer har kommet med initiativ til hva vi kan gjøre, sier Johan E. Hustad, prorektor for nyskaping.

- Kanskje er det lettere å komme ut i arbeidslivet for flyktninger som har bakgrunn fra et håndverk enn det er for akademikere. NTNU kan kanskje oppfattes som en stor og lukket institusjon. Det kan være vanskelig å vite hvor man kan henvende seg. Vi ønsker å åpne oss mer, sier Hustad.

Inn i et miljø

Flyktninger som er aktuelle er forskere, stipendiater og personer som har påbegynte studier. NTNU vil invitere dem inn i et faglig fellesskap. De som inviteres kan følge undervisning i fag på engelsk. I første omgang setter man i gang pilotprosjekter på tre felt: Samfunnsmedisin, lærerutdanning og ingeniørutdanning.

- Engasjementet i disse fagmiljøene er stort, og vi kan komme fort i gang. For eksempel kan flyktninger som har helsefaglig bakgrunn inviteres til å følge fag, delta i faglige og faglig-sosiale aktiviteter og dele av egen faglig kompetanse, sier Hustad.

NTNU skal sette av ressurser til å koordinere arbeidet og utvikle lignende modeller i andre fagmiljøer som er interesserte.

Senker ikke kravene

NTNU samarbeider med Kvalifiseringssenter for innvandrere i Trondheim kommune. Universitetet ser også på muligheten for å invitere akademiske flyktninger til å bruke NTNUs apparat for språkopplæring og NTNU International Reseacher Support.

Flyktningene er aktuelle både for studier og vitenskapelige arbeid og stillinger. Men det vil ikke være snakk om en snarvei til jobb, sier Hustad.

- Vi kan ikke lempe på kravene til kvalifikasjoner hverken i rekruttering eller i opptak. I rekruttering må alle behandles likt. Men vi kan tilby et faglig fellesskap og invitere til å sette seg inn i kunnskapen som deles i våre åpne forelesninger.

Humanitær innovasjon

Et annet initiativ i forhold til flyktninger er «humanitær innovasjon». Det skal skje i samarbeid med frivillige organisasjoner, myndigheter og andre mulige partnere. Flyktninghjelpen har tatt initiativ til å utvikle et strategisk innovasjonssamarbeid med NTNU. Prorektor Hustad møtte generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen for en uke siden. NTNU vil blant annet utvikle prosjektsøknader til Humanitarian Innovation Fund. Alle humanitære organisasjoner skal få dra nytte av resultatene. På lengre sikt ønsker NTNU også å sette oppfølging av akademiske flyktninger på agendaen i samarbeid med universiteter i utlandet.

NTNU er ikke alene om å gjøre noe. Blant annet inviterer Universitetet i Oslo flyktninger som har fått avbrutt utdannelsen sin i hjemlandet muligheten til å studere ferdig hos dem.