- Det var et sjokk å få høre at jeg er inne på fylket. Jeg sto som femtemann på lista og drev ingen kampanje før valget. Jeg fikk først vite det etter én uke. Da var Pensjonistpartiet ferdig med forhandlinger med andre partier. De ble ført av Torstein Larsen som sto på lista som nummer én.

LES PLUSSKOMMENTAR: All makt på bakrommene

Nilsen understreker at han skal respektere forhandlingsresultatet, men er fortsatt litt usikker på hva det innebærer. Han synes litt synd på Larsen som så for seg fire år i fylkestinget i Sør-Trøndelag.

- Men han er inne i Orkdal kommunestyre og det er bra.

Erfaring

Det er en erfaren politiker som nå er klar for fire år i to forskjellige politiske forsamlinger. I bystyret i Trondheim har han sittet i 28 år. Her har han fått med seg Morten Kokaas, mens han er alene som debuterende representant på fylkestinget. Gruppeleder blir han begge steder.

Etter forhandlinger blir han nå leder for komiteen for kultur, idrett og friluftsliv, en oppgave han også hadde i fire år fra 1993.

- Det var en meget interessant periode. Jeg håper og tror at det blir like interessant denne gangen.

Mye kan skje

Nilsen sier han har lært at uventede ting kan skje ved fylkestingsvalg der det ikke er adgang til å forhåndskumulere. Dermed blir velgernes avkryssing avgjørende for kandidatenes rekkefølge. 380 hadde satt kryss ved Nilsens navn. Det førte ham altså rett til topps.

Også ved kommunevalget fikk Nilsen mye støtte. 455 kryss og 140 slengere. Dte betyr at 140 velgere som stemte på andre partier, tok med Nilsen på lista.

Menighetsrådet

- Ikke verst med et samlet stemmetall på noe over 3000. Men foran kommunevalget drev jeg aktiv valgkamp. Jeg ble for øvrig også innvalgt i menighetsrådet, uten å stå på lista. Men her kommer jeg til å be om fritak.

Nilsen lover å gjenoppta sin rolle som ombud for folk som har noe på hjertet. I tidligere perioder har han hjulpet mange. Det vil han fortsette med.

- Det blir en helt ny hverdag for meg nå, politikk hele uka. Og som fylkestingsrepresentant har jeg et ansvar for alle kommuner, ikke bare Trondheim.