Sikkerhet på nasjonaldagen har blitt et tema etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) palmesøndag vurderte det som «sannsynlig» at noen kommer til å forsøke å gjennomføre et terrorangrep mot Norge de neste to månedene. Trusselvurderingen fra PST ble oppgradert etter at fire personer ble drept i terrorangrepet i Stockholm der en lastebil kjørte inn i en folkemengde.

Nå sier rådmann i Trondheim kommune, Morten Wolden, at kommunen og 17. mai-komiteen ønsker å sperre hovedfartsårene inn til Midtbyen 17. mai.

- Det er 17. mai-komiteen som nå henstiller til politiet om dette, og vi vil sammen med politiet se på muligheten for å sperre hovedfartsårene eller ha bedre kontroll på veiene inn til Midtbyen. Vi er likevel avhengig av at busstrafikken fungerer som den skal denne dagen, så vi vil se på hvordan vi kan løse dette, sier Wolden.

Les også debattinnlegget: Uansvarlig å la barnetogene samles i byene 17.mai

Lover en trygg feiring

Trondheim kommune har gjennomført risikoanalyser av arrangementene 17. mai for å se om det er mulig å bedre sikkerheten.

- Vi har funnet ut at rutinene ikke har vært gode nok. 17. mai er i stor grad basert på frivillighet og det er veldig bra at foreldrene stiller opp. Men vi må sørge for at det er en trygg møteplass og da må vi se på nye rutiner, sier Wolden.

Rådmannen skal ha et møte med politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe, på mandag. Da vil de diskutere tiltaket med å sperre innfartsårene til Midtbyen og andre sikkerhetstiltak som er aktuelle når trondhjemmerne skal feire nasjonaldagen.

- Politiet sitter med dette ansvaret, og vi lytter til politiets oppfatning av hva som er hensiktsmessig, sier Wolden.

Politimester Moe ønsker å ikke kommentere sikkerhetstiltakene før han har vært i møte med kommunen, men han lover at det skal bli en god opplevelse å feire 17. mai i Midtbyen, også i år.

- 17. mai skal også i år bli en god og trygg dag. Det er vårt utgangspunkt, sier Moe.

Bergen forbyr tunge kjøretøy

Også rådmannen understreker at han mener det er trygt å feire 17. mai i Trondheim. Det er ventet at rundt 70 000 mennesker kommer til Trondheim sentrum denne dagen.

- Vi ønsker at folk kommer og feirer 17. mai som vanlig. Dette er tiltak vi ønsker fordi at noen, for eksempel foreldre, skal føle ekstra trygghet når de kommer til byen, sier Wolden.

Oslo kommune setter inn flere tiltak under feiringen. Ett av dem er flere vektere for å bedre sikkerheten, skriver NRK.

- Dette er ikke noe vi har vurdert i Trondheim. Men alle tiltak skal diskuteres med politiet, sier Wolden.

Ifølge Bergens Tidende vi det i Bergen bli forbudt med tunge kjøretøy under årets hovedprosesjon.