Namsos: Årsaken er kort fortalt; en formulering bestående av et ord og en skråstrek.

Venstre og Høyre har imidlertid igjen snudd og vil jobbe for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen.

Tidligere i dag ble det kjent at svenske politikere vil legge press på norske politikere om jernbaneinvestering

- For oss er denne saken viktig. Vi skal bygge Trøndelag. Jernbanen har en helt sentral rolle i det. Derfor er det viktig at vi sammen sender dette signalet, sa Arbeiderpartiets Per Olav Skurdal Hopsø, da han tok ordet fra talerstolen i fylkestinget.

- Gjennom elektrifisering får vi en bane som kutter massivt i klimautslipp. Og vi får en bane som henger sammen med resten av Europa, sier Hopsø.

- Arbeidet starter nå

I høringsuttalelsen til Jernbanedirektoratet presiseres at fylkestinget ønsker elektrifisering med oppstart i 2019. Det tar også til orde for at togfrekvensen og kapasiteten på banen må opp.

foto
Fylkespolitikerne ber samferdselsministeren komme med penger til elektrifisering, slik at oppstart kan skje i 2019. Foto: Morten Antonsen

Arbeiderpartiets Arnfinn Brechan, som er leder for Jernbaneforum Midt-Norge, oppfordrer partiene til ikke å slippe saken.

- Det er nå arbeidet starter. Alle partiene må jobbe for å få på plass dette i statsbudsjettet, sier Brechan.

Marsjordre til samferdselsministeren

Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) peker på at et stort flertall nå står bak uttalelsen og kommer med en tydelig prioritering. Det er også Høyres Pål Sæther-Eiden enig i. Han viser til at også Fremskrittspartiet er med og støtter store deler av fellesuttalelsen. Partiet er imidlertid bundet av et årsmøtevedtat som gjorde det vanskelig å komme i mål.

- Det er alle muligheter til at vi får til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Dette er en klar marsjordre og et signal til samferdselsministeren om å få til dette, sier Venstres Elisabeth Paulsen.

En rekke ganger de siste årene er ulike beslutninger i arbeidet med elektrifisering av jernbanen markert med kakespising. Onsdag spøkte flere med at man burde markert enigheten med å spise kake. Det fikk Svs Rakel Skårslette Trondal til å reagere.

- Vi spiser ikke så mye som en bolle før den første masta er på plass , sier hun.

Snudde igjen

Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag har tidligere fattet enstemmige vedtak om å stå sammen om elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen. De siste ukene har de tre regjeringspartiene signalisert klart at de var åpne for å se på andre muligheter enn full elektrifisering. Blant annet var drift med elektriske tog, drevet ved hjelp av hydrogen-, gass- eller dieseldrevne aggregat, nevnt som mulighet.

Venstres Jon Gunnes, som har vært en forkjemper for elektrifisering, var den som først gikk ut og tok til orde for å se på andre muligheter, noe som ble møtt med sterk kritikk blant annet fra Arbeiderpartiet.

I fylkesutvalget i forrige uke åpnet så Høyres Pål Sæther-Eiden for igjen å få til en felles uttalelse fra Trøndelag.

Formuleringstrøbbel

Helt frem til onsdag formiddag forhandlet partiene for å få til en felles uttalelse. Bare en liten detalj stoppet enighet. Årsaken til at Frp ikke stilte seg bak en felles uttalelse var at flere av de andre partiene nektet å bruke formuleringen «elektrifisering/modernisering», men stilte krav om elektrifisering.

foto
Frps Tore Kristiansen og Lill Harriet Sandaune under fylkestinget i Namsos.

- Vi ønsker ikke å åpne for tvil om dette. Vi er glade for at Høyre og Venstre er med, sier Aps Per Olav Skurdal Hopsø.

- Vi utelukker ikke elektrifisering, men ønsker å holde flere muligheter åpne. Det viktigste er økt frekvens og en langsiktig løsning, sier Frps Lill Harriet Sandaune.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter