Norsk institutt for naturforskning (Nina) har tatt prøver av 580 elghoder sendt inn fra syv kommuner i Trøndelag under jakta.

Veterinærinstituttet har ikke påvist den dødelige hjortedyrsykdommen i noen av de innsendte prøvene. Det er også tatt prøver av hjort og rådyr uten at det er påvist smitte, opplyser forsker Christer Rolandsen i Nina.

Hittil har Veterinærinstituttet analysert nærmere 8000 hjerneprøver fra hjortedyr på landsbasis. De fleste prøvene fra jakta er ferdig analysert, men det gjenstår å samle inn flere prøver fra tamrein og oppdrettshjort. Prøver tas også i viltslakteriene og fra hjortedyr som blir påkjørt i trafikken, eller funnet døde i marka.

Overvåkning flere år

Funnet av skrantesyke (Chronic wasting disease) hos elg og rein er bakgrunnen for den nasjonale overvåkningen i høst, ledet av Mattilsynet og Miljødirektoratet. Målet er å ta hjerneprøver fra omkring 15 000 elg, hjort, villrein, rådyr, tamrein og oppdrettshjort for å undersøke hvor utbredt sykdommen er.

Sykdommen er hittil påvist hos to elgkyr i Selbu og tre villrein i Nordfjella. To av tilfellene hos villrein er funnet under jakta i høst, de øvrige tilfellene ble oppdaget tidligere i år.

- Litt over halvveis i overvåkningsprogrammet er det ikke funnet ytterligere tilfeller, men det kan fortsette være uoppdaget smitte i hjorteviltbestandene. Sykdommen kan være der med lav forekomst i lengre tid før den bryter ut i større omfang, sier seniorrådgiver Kristin Ruud Alvseike i Mattilsynet.

Hun sier overvåkningen vil fortsette i flere år framover.

- Dette er ikke en type sykdom man blir ferdig med å overvåke på bare ett år, vi må se langt framover. Alle områder er heller ikke like godt dekket med prøvetaking foreløpig, sier Alvseike.

Sykdommen er ikke funnet i Europa tidligere, men er utbredt i Nord-Amerika. Skarantesyke angriper sentralnervesystemet og er dødelig for hjortedyr.

Forberedt på mer

Etter funnet av skrantesyke hos to elgkyr i Selbu tidligere i år, var forskerne forberedt på at den omfattende prøvetakingen av elg kunne avdekke flere nye tilfeller. Det har ikke skjedd, men heller ikke forsker Christer Rolandsen vil utelukke uoppdagede tilfeller i elgbestanden.

- De to kjente tilfellene av sykdommen hos elg ble påvist hos dyr som var 13-14 år gamle. Det er mulig sykdommen primært angriper de eldste dyrene, men de utgjør ikke en stor andel av de som det er tatt prøver av. Vi kan derfor ikke se bort fra at det går dyr i elgbestanden som er smittet uten at det er oppdaget, sier Rolandsen.

Elghodene Nina har tatt prøver av er samlet inn fra jaktlag i Trondheim, Malvik, Klæbu, Selbu, Stjørdal, Meråker og Tydal.

- Vi har samordnet innsamlingen av elghoder i ytterligere 43 kommuner rundt i landet. Innsamlingen har fungert veldig godt, og jegerne har stilt opp, sier Rolandsen.

Ubesvarte spørsmål

Nina-forskeren mener overvåkningen bør fortsette.

- Det er Mattilsynet og Miljødirektoratet som må ta stilling til dette. Vi mener det bør være et opplegg for overvåkning i en eller annen form også neste år. Det er mange ubesvarte spørsmål. Vi vet for eksempel ikke hvordan sykdommen har oppstått, og hvordan den smitter mellom dyr, sier Rolandsen.