En pasient stønner, sier det er deilig og ber om mer når han blir vasket i underlivet. En sykehjemsbeboer klapper på senga og inviterer til kos. En pasient klyper sykepleieren i rumpa og kommer med seksuelle kommentarer.

Dette kan være hverdagen til helsearbeidere i Trondheim kommune.

- Det er klart dette påvirker sykepleierne. Hvis en opplever mye vold og tilnærmelser, så blir en sliten av å stå i det, sier Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune.

Verst for de yngste

Fagbladet Sykepleien har nylig gjennomført en omfattende spørreundersøkelse om seksuell trakassering og overgrep blant sine medlemmer. Mer enn 21 000 sykepleiere har fortalt om sin arbeidshverdag, og resultatene overrasker mange: Hver tredje sykepleier under 30 år sier at de i løpet av det siste året har opplevd seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter og brukere. Sykepleiere i sykehjem er mest utsatt, men også sykepleiere i hjemmetjenesten og sykehus opplever uønsket og krenkende seksuell oppmerksomhet. Totalt sett sier nær 15 prosent sier de ha vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter eller brukere i løpet av de siste 12 månedene.

foto
Alvorlig: Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund er overrasket over at så mange unge sykepleiere rapporterer om seksuell trakassering fra pasienter og brukere.

- Dette er høye tall, og noe vi ser alvorlig på. Dette er et tema som det ikke har vært så mye fokus på, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun sier at det ikke er gjennomført en slik undersøkelse tidligere, og at det er høstens metoo-kampanje som har satt temaet på dagsorden.

- Hvorfor er yngre sykepleiere mer utsatt?

- Når vi er unge har vi mindre erfaring og kan være mer usikker på rollen vår. Det er totalt uakseptabelt at pasientene utnytter dette, sier By.

- Fryktelig ubehagelig

Ingrid Berg Selfjord er hovedtillitsvalgt for rundt 1000 sykepleiere som jobber i Trondheim kommune, mens Anniken van Marion er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet som organiserer rundt 1800 helsearbeidere. Begge har selv jobbet både i sykehjem og på legevakta, og har hatt sine opplevelser med seksuelle tilnærmelser.

- Det kan være ufine kommentarer av seksuell karakter, klyping på brystet og i rumpa, eller at en pasient stønner når du gjennomfører stell. Det er fryktelig ubehagelig. Jeg har også fått direkte tilbud som «kom hit så skal vi ha oss», sier Berg Selfjord.

Ifølge spørreundersøkelsen står mannlige brukere og pasienter bak ni av ti tilfeller av seksuell trakassering eller overgrep.

- Ofte kan det være personer som aldri tidligere har gjort noe slikt. Det kan være demens eller psykiatri som gjør at de ikke er klar over hva de selv gjør. Når en pasient blir vasket og stelt av en ung jente, så er det ikke sikkert vedkommende opplever at han er i en stellsituasjon, sier van Marion.

- Dette berører en gruppe mennesker som vanskelig kan endre sin adferd. De demente kan ikke klandres for det de gjør. Her hjelper det lite med hashtagen metoo, påpeker Berg Selfjord.

Skambelagt

Men selv om mange av pasientene ikke kan ansvarliggjøres, mener de at de som helsearbeidere ikke skal måtte tåle å bli behandlet på en trakasserende måte. De mener det er ledelsens ansvar for å tilrettelegge arbeidshverdagen slik at en kan unngå situasjoner hvor uønskede hendelser kan oppstå, samtidig som den enkelte har et klart ansvar for å si fra når de blir utsatt for seksuelle kommentarer og tilnærmelser.

- Det er viktig at en har retningslinjer og rutiner. Hva gjør du når Per tar deg på rumpa? Da skal du kanskje ikke gå alene inn på rommet til Per neste gang, sier Berg Selfjord.

foto
Seksuelle tilnærmelser: - Noen av opplevelsene kan være så drøye, at det er ubehagelig å fortelle det til lederen. Det sier hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune, Ingrid Berg Selfjord, og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Trondheim kommune, Anniken van Marion.

Samtidig mener de det er viktig med en åpenhet rundt dette:

- Mange opplever skam rundt dette. Det kan være så drøyt det de har opplevd, og da kan det være ubehagelig å fortelle om dette overfor lederen, sier van Marion.

Kan forebygges

Forbundsleder Eli Gunhild By mener at arbeidsgiver har et klart ansvar for å forebygge og forhindre at seksuell trakassering skjer.

- Jeg har helt klart forventninger til at ledelsen på den enkelte institusjon eller sykehus tar dette på alvor. De må utarbeide rutiner for hvordan dette skal rapporteres, de må ha dette som tema blant kolleger, tilby veiledning og ikke minst ha rutiner for å forhindre en sånn type trakassering, sier By.

Men det skjer også at oppegående og kognitivt velfungerende pasienter og brukere opptrer på måter som oppleves som krenkende og plagsomt av helsearbeidere. Det mener de tillitsvalgte er helt uakseptabelt.

- Hvordan opplever sykepleiere å bli utsatt for slike opplevelser?

- Jeg tror det varierer fra person til person, og fra situasjon til situasjon. Noen ganger kan det være opplevelser som er lett å legge bort, andre ganger kan det være ting som er av grovere karakter. Men det handler først og fremst om at ansatte skal føle at det er trygt å gå på jobb. Hvis de føler det er utrygt og ubehagelig på jobb, så gjør det noe med folk, sier Berg Selfjord.