Det nye fylkestinget for Trøndelag blir konstituert i oktober. Først da blir fylkesordfører og fylkesvaraordfører valgt. Etter det Adresseavisen kjenner til, står det fortsatt mellom de to arbeiderpartipolitikerne Anne Marit Mevassvik (Nord-Trøndelag) og Tore O. Sandvik (Sør-Trøndelag). Trøndelag blir ett fylke og én fylkeskommune fra 1. januar 2018.

116 prosent av stortingslønn

Fylkesrådmannen foreslår at fylkesordføreren i det sammenslåtte Trøndelag skal ha en årslønn på 116 prosent av en stortingsrepresentant. Stortingsrepresentantene har en årslønn på 906.928 kroner etter en lønnsøkning i fjor. Fylkesvaraordføreren får etter forslaget en godtgjøring på 97 prosent.

Forslaget fra fylkesrådmannen:

  • Fylkesordfører: 116 % av en stortingsrepresentants godtgjøring

  • Fylkesvaraordfører: 97 % av en stortingsrepresentants godtgjøring

  • Øvrige folkevalgte på heltid: 89 % av en stortingsrepresentants godtgjøring

Sandvik: Samme som i dag

Dagens fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik konstaterer at forslaget innebærer samme lønn som Sør-Trøndelag har i dag.

- Det er i nedre lønnsskala av fylkesordførerne i landet, skriver han i en tekstmelding til Adresseavisen.

- Betyr det at du syns det er for lavt?

- Nei, svarer Sandvik.

Anne Marit Mevassvik, som i dag er fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, vil ikke kommentere forslaget til godtgjøring før hun har lest forslaget.

Arbeidsutvalget for den nye fylkeskommunen skal behandle godtgjøringen til politikerne neste uke.

Til sammenligning har statsministeren en årslønn på 1.593.242 kroner fra 1. mai 2016. Andre regjeringsmedlemmer tjener 1.294.216 kroner i året.