- Beløpet burde ha vært en del millioner større, sier Rune Wiseth, konstituert administrerende direktør ved St. Olavs hospital.

Totalt sett koster det nærmere 9,9 milliarder kroner å drifte sykehuset på Øya. I fjor ga driften et overskudd på 203,6 millioner kroner. Også året før tippet overskuddet over 200 millioner.

Derfor er Wiseth i all hovedsak fornøyd. For resultatet er 40 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Armslag

- Det som er veldig positivt og gledelig er at sykehuset har kontroll på økonomien, og at vi har hatt det gjennom flere år. Vi hadde et styringsmål på 163 millioner kroner, og endte opp 40 millioner bedre. De pengene gir oss et behagelig armslag. Dette er penger vi nå blant annet bruker til ombygging og oppgradering av Orkdal sjukehus, sier Wiseth.

Årsregnskapet legges frem under et styremøte ved St. Olav torsdag.

- Det økonomiske resultatet viser at organisasjonen har klart å videreføre den positive resultatutviklingen man har hatt de senere år, til tross for store omstillingskrav. Aktiviteten har økt uten tilsvarende kostnadsøkning, heter det i styrets beretning.

- Hvordan har dere klart å øke aktiviteten uten at dette har ført til større kostnader?

- Det er et resultat av en fantastisk innsats av de ansatte. St. Olav er en organisasjon som driver godt, og det jobbes veldig godt ute i klinikkene. Det skjer et kontinuerlig forbedringsarbeid, og en finner stadig nye måter å jobbe på uten at det går på bekostning av kvalitet og sikkerhet, sier Wiseth.

Behov på Øya

Wiseth påpeker at St. Olav er avhengig av å gå med overskudd for å kunne kjøpe nytt medisinsk utstyr og drive vedlikehold i eget hus, samt bidra til de store felles investeringene i Helse Midt-Norge. De prioriterte fellesoppgavene nå er Helseplattformen og nytt sykehus i Molde.

- Selv om vi har et stort og flott nytt sykehus på Øya, så begynner det å bli behov for vedlikehold på en del av bygningene. Vi har en bygningsmasse som gjennomgående er bra, men med så mange bygg, så vil det hele tiden være behov, sier Wiseth.

I tillegg er deler av utstyrsparken ved sykehuset klar for utskifting og modernisering. Det økonomiske resultatet er ikke godt nok til å møte disse utfordringene.

- Det er åtte år siden hjerte- og lungesenteret og gastrosenteret flyttet inn, og da var det masse nytt utstyr. Nå ser vi at det er betydelige reinvesteringsbehov på medisinsk utstyr. For at vi skal unngå etterslep, burde derfor overskuddet vært en del millioner kroner større, sier Wiseth.

Større grep

I styrets beretning blir det påpekt at årene som kommer, vil bli krevende økonomisk.

- Styret vil peke på at de økonomiske utfordringene fremover er så krevende at det ikke vil kunne løses uten at det gjøres strukturelle tiltak i St. Olavs hospital, heter det.

- Vi har hatt årlige omstillingskrav på 150 millioner kroner de siste årene. Dette har i stor grad vært foretatt med ostehøvelprinsippet. Men dette blir vanskeligere og vanskeligere for hvert år, og en gang kommer en dit at det ikke er mulig lenger. Da er en nødt til å ta noen større grep, sier Wiseth.

- Hva innebærer det?

- Det kan dreie seg om flytting av funksjoner, sammenslåinger og andre endringer. Jeg ønsker ikke å være konkret på dette, fordi dette er prosesser som krever involvering og drøftinger. Men ett eksempel kan være å få en samordning av bildediagnostikk innenfor trøndelagsregionen. Det kan gi styrket faglig kvalitet, samtidig som tilbudet blir mer effektivt, sier Wiseth.

Ny direktør

Wiseth ble konstituert sykehusdirektør 1. januar i år, etter at Nils Kvernmo ga seg ved årsskiftet. Stillingen som Kvernmos etterfølger er nå utlyst, og nylig ble søknadsfristen forlenget fordi det var for få aktuelle søkere.

Wiseth som har vært sjef ved klinikk for hjertemedisin, har imidlertid tidligere varslet at han ikke vil søke direktørjobben på permanent basis.

- Har månedene som konstituert direktør endret på det?

- Det er en ansettelsesprosess på gang, men jeg er ikke søker på stillingen, sier Wiseth.

Fikk du med deg Adresseavisens reportasjeserie Livet på St. Olav? Her finner du artiklene.

foto
Nye behov: Det er snart åtte år siden nye St. Olav ble offisielt åpnet å Øya. Noen av bygningene er imidlertid eldre, og nå dukker det opp behov for rehabilitering. Foto: Vegard Eggen