«Norsk olje- og gassproduksjon bør videreutvikles og hegnes om – ikke minst av hensyn til miljø og klima,» skrev Sp-nestleder Ola Borten Moe i en kronikk i Adresseavisen nylig, sammen med Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes. Det har ført til en god del reaksjoner. Også leder av Senterungdommen Ada Arnstad er klar:

- Jeg mener han ikke er på linje med Senterpartiet og Senterungdommen her, og jeg kommer til å kjempe for det motsatte av dette, sier hun.

I kronikken kaller Borten Moe olje og gass for et mobbeobjekt.

- Ikke populisme

Senterungdommen vil ikke åpne for oljeutvikling på norsk sokkel «utover dagens eksisterende felt». De går altså en god del lengre enn moderpartiet. I programutkastet til Senterpartiet heter det: «Det er viktig for Senterpartiet å sørge for at petroleumsforvaltningen og utvinningstempoet på norsk sokkel er forenlig med og bidrar til vedtatte klimaambisjoner i Parisavtalen.»

- Ut ifra kronikken virker det som om Ola Borten Moe mener vi kan fortsette å åpne for mer utvinning på norsk sokkel og samtidig holde oss innenfor togradersmålet og våre klimaforpliktelser. Det mener jeg er veldig usannsynlig, og at det forutsetter at ingen andre land produserer. Selv om det kanskje er teoretisk mulig, er det ikke en løsning vi ønsker, sier Arnstad.

I Sps programutkast som skal behandles i mars, står det også at tildeling av nye areal «skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt» - og at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal åpnes.

- Hva synes du om at nestlederen skriver en slik kronikk?

- Vi er et parti der det er lov å være uenige. Det hadde vært fryktelig kjedelig med et «kommunistparti» der alle er enige.

- Stortingsrepresentant Frank Jenssen (H) sier Sp-velgere ikke må la seg lure til å tro at det som Borten Moe skriver, er det du får hvis du stemmer Sp?

- Jeg oppfattet kronikken som et debattinnlegg i en løpende diskusjon, ikke som en forskningsbasert sannhet. Det var et politisk innlegg, og de skal få lov til å fremme sine standpunkt, på samme måte som vi skal fremme våre. Så skal landsmøtet avgjøre i mars, sier Arnstad.

- Jenssen mener Borten Moe selger to ulike standpunkter samtidig – og han kaller det populisme. Enig?

- Nei.

Les også debattinnlegg av NTNU-lektor: Vil Senterpartiet ha en faktabasert debatt?

- Verden trenger mye olje og gass, mener Ola Borten Moe. Her under en debatt om oljebransjens fremtid i fjor høst.

Et protestparti i vekst?

Senterungdommen har siden 2013 økt antallet medlemmer fra 1400 til i overkant av 2000 for 2016. Det er ny medlemsrekord, ifølge lederen.

- Dette er fryktelig stas. Vi har satt rekord i et mellomvalgår, og det er sjelden. Jeg tror vi klarer det fordi vi er et godt lag. Det er et tydelig signal på at politikken vår engasjerer, og det er et godt tegn for valget, sier Arnstad.

På flere meningsmålinger i desember går Sp frem. Valgforsker Bernt Aardals gjennomsnittsberegninger viser at Sp sikrer to nye mandater sammenlignet med 2013-valget, med et snitt på 7,1 prosent. På VGs nyeste måling er de oppe i 8,4 prosent.

- Kan 2017-valget bli et protestvalg som Sp tjener på, à la det mange mener skjedde med Trump og Brexit?

- Når jeg ser på verdenssamfunnet, ser jeg at man mange steder der mer makt konsentreres på færre hender. Det gjør man i EU og det gjør man med handelsavtalene. Det blir andre enn de folkevalgte som driver politikken, og man skal ikke tro at dette kan skje uten at den gjennomsnittlige borger legger merke til det. Vi er en tydelig stemme mot EU, og mot at lovgivning skal flyttes ut av Norge. Det er en av grunnene til at vi kan gjøre et godt valg til høsten. Vi har absolutt ikke samme motivasjon som Trump, men vi er en tydelig opposisjon til regjeringen, sier Arnstad.

- Så dere spiller ikke på populisme, som Frank Jenssen beskylder Borten Moe for?

- Det er ikke populisme å høre på hverdagsfolk.

- Helt på linje

Borten Moe mener at han står helt på Sps linje i oljespørsmål. Han skriver i en sms:

- Sp har hatt syv olje- og energimimistre, hvorav jeg var den siste. Alle har hatt mål om langsiktig og forsvarlig forvaltning av ressursene. Jeg hadde gleden av å legge frem oljemeldingen som et samlet Storting sluttet seg til, og som nå danner grunnlag for oljepolitikken. Jeg gjennomførte også Sps vedtak om å åpne Barentshavet sør-øst. Nylig la jeg frem et programutkast med samme standpunkt som i inneværende periode. Det er ingen hemmelighet at det er ulike oppfatninger og livlig diskusjon også i vårt parti. I et parti på vår størrelse er det klokt å definere hverandre inn i partiets politiske fellesskap, skriver han.