Fotballtreneren fra en kommune i Trøndelag ble pågrepet og varetektsfengslet for en måned siden. Fredag utløp den andre fengslingsperioden, og politiet begjærte den siktede mannen varetektsfengslet i fire nye uker.

Da mannen ble fremstilt fengsling første gang, var han siktet for å ha forledet gutter som han var fotballtrener for, til å sende seg nakenbilder. Politiet har nå konkretisert denne siktelsen, og mener at det er to fornærmede fotballgutter som har vært utsatt for dette, opplyser politioverbetjent Kjersti Lysholm ved Trøndelag politidistrikt.

Trenger tid til å identifisere barn

Politiadvokat Bente Lind ved politidistriktet begrunnet den nye fengslingsbegjæringen med faren for bevisforspillelse, og knyttet dette til en bestemt post i den utvidede siktelsen:

Politiet fant minst 1000 overgrepsbilder av barn da de gjennomgikk trenerens datautstyr, opplyste de i fengslingsmøtet for to uker siden. Siden sist har etterforskerne fortsatt gjennomgangen, og mannen er nå siktet for besittelse av minst 3500 slike bilder. Dette skal han ha lastet ned fra nettet eller mottatt fra andre, mener politiet.

Treneren oppbevarte også bilder av nakne gutter som dusjer, kom det frem i fengslingsmøtet 5. mai. «Av opptakene kan det synes som om noen av opptakene er gjort uten at guttene har vært kjent med at de ble filmet», het det i kjennelsen. Politiet har også etterforsket dette sporet videre, og treneren er som følge av dette nå siktet for å ha produsert 197 datafiler selv.

- Det kan synes som om han har laget bildemontasjer, bilder og filmer selv. Noen av bildene synes i tillegg å være tatt av guttene selv og sendt til siktede. Vi trenger mer tid til å få identifisert barna i dette materialet og avhøre dem. Hvis han løslates, vil han kunne påvirke barna før de er avhørt. Det er der vi mener bevisforspillelsfaren ligger, forklarer Lind.

- Dukker stadig opp navn

Siden forrige fengslingsmøte, er siktelsen mot mannen utvidet til å gjelde straffelovens paragraf om hensynsløs adferd. Politiet mener at treneren har hatt kontakt med flere gutter utenfor det de, under forrige fengslingsmøte, karakteriserte som en «normal utøver-trener relasjon».

- Vi mener at han hadde et kontrollregime over guttene. Han har pålagt dem hva de skal gjøre og ikke gjøre, og har krevd tilbakemelding på at de hørte på ham og utførte det ha sa. Denne kommunikasjonen skjedde elektronisk, sier politioverbetjent Lysholm.

Hun opplyser at det er seks gutter som er fornærmet i forbindelse med denne posten i siktelsen, men mener at antallet trolig vil øke.

- Det dukker stadig opp navn i etterforskningen. De som er avhørt om dette, har stort sett opplevd regimet hans som ille. Han har også hatt kontakt med gutter etter at han hadde sluttet som fotballtrener for dem, sier hun.

Siktet for vold

Siktelsen mot treneren omhandler nå også voldsbruk. Han er siktet for å ha begått kroppskrenkelse mot to gutter.

- Vi ønsker ikke å gå i detalj rundt dette, men det har en sammenheng med kontrollregimet vi mener han hadde over guttene, sier Lysholm.

Treneren er også siktet for brudd på åndsverkloven. Politiet mener han har offentliggjort bildemateriale på sosiale medier uten samtykke.

- Totalt er nå åtte fornærmede gutter nevnt i siktelsen. Alle har hatt mannen som trener, sier Lysholm.

Adresseavisen har tidligere skrevet at den siktede mannen har vært trener for tre klubber i Trøndelag.

Fikk to nye uker i varetekt

Fengslingen fredag ble avgjort som kontorforretning. Det innebærer at tingretten avgjorde fengslingsspørsmålet uten at siktede ble fremstilt i fengslingsmøte.

- Min klient aksepterte kontorforretning. Dette fordi det i den nåværende situasjonen ikke ville ha fremkommet noe nytt i et rettsmøte, som man ikke får frem i et skriftlig innlegg til retten. Han begjærte seg løslatt. Vi mener det ikke er fare for bevisforspillelse - politiet har sikret alle beslag, påpeker advokat Arve Opdahl, som forsvarer treneren.

- Hvordan stiller han seg til siktelsen?

- Den nye siktelsen kom torsdag ettermiddag. Vi har ikke gjennomgått denne, så jeg kan ikke svare på det. Så langt har han ikke erkjent straffskyld, fordi han ikke har full oversikt over hva som ligger i saken. Han venter på at politiet skal komme med sine bevis, sier Opdahl.

Sør-Trøndelag tingrett mener i likhet med politiet at det er en fare for at treneren vil forsøke å påvirke de fornærmede om han løslates. Dommeren skriver imidlertid i kjennelsen at fire nye uker i varetekt er uforholdsmessig lenge. «Etter to uker kan spørsmålet om bevisforspillelsesfare stå i et såpass annet lys at det kan bli et spørsmål om vilkåret for varetektsfengsling er oppfylt», mener retten. Treneren varetektsfengsles derfor i to uker.

Opdahl opplyser at siktede tar betenkningstid.