De slipper likevel unna med det, rett og slett fordi verken politiet eller SNO hadde ressurser til å sende en patrulje inn i området.

– I en rekke kommuner har vi fått en situasjon hvor regelbrudd er blitt regelen når det gjelder kjøring med snøskuter.

Også en barneskuter

Det sier naturoppsyn Erik Ydse i SNO til Adresseavisen, etter at de tirsdag gjennomførte en aksjon med sikte på å avdekke ulovlig snøskuterkjøring ved hjelp av fly. En av de åtte snøskuterne var sågar en liten barneskuter.

Miljøkoordinator Marius Rønningen i Sør-Trøndelag politidistrikt bekrefter at heller ikke politiet hadde mulighet til å følge opp saken i Flåmarka, rett og slett fordi politiet er i påskeferie-modus og må prioritere sin ressurser til andre oppgaver.

Politiet veldig bekymret

– Det eneste utbyttet vi får etter tirsdagens kontrolltur med fly, er et bedre bilde av hvilke områder vi skal konsentrere oss om når det gjelder gjennomføring av stikkprøver ute i terrenget, sier han.

Rønningen peker på at det er veldig store områder hvor ulovlig skuterkjøring foregår, og at posten på fem millioner kroner som var oppført i statsbudsjettet til kontroll med ulovlig motorferdsel i utmark rett og ble strøket før årets budsjett ble vedtatt.

– Vi er veldig bekymret over den aktiviteten som nå foregår rundt ulovlig snøskuterkjøring. Det gjelder både promillekjøring, manglende førerkort, manglende kjøretillatelser, tekniske og sikkerhetsmessige mangler og ren «gapkjøring» med stort skadepotensial, sier Rønningen.

– De lovlydige blir taperne

Han forteller at politiet i løpet av få dager har hatt nødssituasjoner i forbindelse med ulovlig skuterkjøring der utøverne verken har evnet eller hatt utstyr til å klare seg selv.

– Det betyr at viktige redningsressurser må settes inn på fellesskapets regning for å hjelpe folk som bryter lover og regler, mens lovlydige borgere blir taperne, sier han.

Marius Rønningen sier at oddsen for å bli tatt for ulovlig snøskuterkjøring er nærmest latterlig liten, og at han personlig først og fremst kjenner på maktesløshet.

Flere verstingkommuner

Erik Ydse forteller at SNO's erfaringer fra en rekke kommuner er at det gjeldende regelverket om motorferdsel i utmark blir praktisert svært liberalt, og at det nettopp er i de «liberale» kommunene man ser at regelbrudd er blitt regelen.

– Vi samarbeider med politiet i slike saker, men verken vi eller politiet har i nærheten av tilstrekkelige ressurser til å følge opp alle regelbruddene som nå skjer, sier han.

SNO's oppdrag er å føre tilsyn med motorferdselloven og naturmangfoldloven, mens det bare er politiet og biltilsynet som har myndighet til å føre tilsyn med at snøskuterførere overholder veitrafikklovens bestemmelser. Det gjelder f.eks. kontroll av førerkort, promille, bruk av hjelm, skilting, teknisk sikkerhet o.s.v.

Ti skutere - 13 lovbrudd

SNO er dermed avhengig av samarbeid med disse etatene for at man skal kunne føre fullt tilsyn med at alle lover og bestemmelser blir fulgt.

– Senest under en felles kontroll med politiet i og like utenfor Skarvan og Roltdalen nasjonalpark for noen dager siden, ble to snøskuterførere utenfor og åtte innenfor nasjonalparkgrensene kontrollert. Det ble registrert 13 regelbrudd, hvorav åtte skuterførere ble pollitianmeldt og to fikk skriftlig advarsel, sier Erik Ydse.