foto
Hver leilighet i veien er tydelig adskilt med sin egen farge. Foto: Inga Skogvold Rygg

- Problemet er ikke hovedsakelig det grå, hvite og sorte i seg selv, men at vi skaper monotone og fattig sansbare omgivelser. Vi mister kontrastene og variasjonsrikdommen vi trenger for god fysisk og psykisk helse, sier universitetslektor og interiørarkitekt Kine Angelo.

Forgråningsprosess

Sammen med professor Charles Alexander Booker snakker hun i Adresseavisen onsdag om «forgråningsprosessen» de sier har pågått siden midten av 1900-tallet, og som er blitt stadig mer merkbar de siste 20 årene. Bilene er grå, boligstrøkene er grå og bybildet er grått.

LES PÅ PLUSS: - Grått går på helsa løs

Temaet engasjerer. I Teglbrennerveien på Bakklandet i Trondheim sitter fire naboer omgitt av blått, grønt, gult og rødt. De er ikke i tvil om at miljøet de bor i påvirker dem.

- Jeg tror at glade farger gjør folk glade, sier Anne Jenssen Withammer.

Riksantikvaren la føringer

Sammen med Ivar Withammer holder hun til i et gult hus, vis á vis naboene Tom Arild Tuff og Thomas Ustads blå hus. I Øvre Bakklandet 1a Velforening er det strenge retningslinjer for husfargene.

- Da vi flyttet hit i 1990 hadde alle husene nøyaktig samme farge, grå med litt rosa. Så var det en arkitekt som satte i gang prosessen med å få malt husene etter at styret vedtok at det skulle oppgraderes rundt 1994 eller 1995, sier Ivar.

Riksantikvaren la føringer for arbeidet og krevde at husene skulle males i Bakklandsfarger. Selv om det er lov til å variere med nyanser innen disse fargene er kravene strenge.

- Vi har hatt henvendelser om å få lov til å male huset hvitt, men de har blitt avslått, sier Ivar.

- Torvet er en steinørken

Naboene er ganske fornøyde med bymiljøet, selv om de savner flere grøntarealer og beplanting i byen sin. Men det er ingen tvil om hva de liker minst:

- Om Torvet har jeg sterke meninger. Det er grått og trist, og helt dødt. Hvorfor kunne de ikke gjort som i Spikersuppa i Oslo og satt opp en skøytebane på vinteren og noen trær rundt, spør Thomas Ustad.

De fire savner noe som samler folk til midtpunktet, og mener Torvet blir for sterilt og grått.

- Det er en steinørken. Folk går rundt. Og jo mer det diskuteres, jo mindre blir det gjort, sier Ivar.

foto
Da Anne og Ivar Withammer flyttet til Teglbrennerveien i 1990 var alle husene grå og rosa. Foto: Inga Skogvold Rygg
foto
Bakklandet får ros fra naboene for å bidra til et godt bymiljø. Foto: Inga Skogvold Rygg