Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har de siste årene jobbet mye med å kartlegge ekstreme miljøer i landsdelen. I dette arbeidet har PST-sjef Terje Lunde i Sør-Trøndelag avdekket at personer fra Midt-Norge har reist til Syria for å slåss.

– Jeg kan bekrefte at det er noen få personer som har reist fra Midt-Norge til Syria, gjerne via Østlandet.

– Hvor mange dreier det seg om?

– Jeg kan ikke gå noe videre inn på det.

Lunde kan imidlertid si noe om hvorfor unge menn reiser til en krigssone.

– Det er store individuelle variasjoner i hvorfor personer drar. Mange av de vi har kontakt med, har et nyansert bilde av konflikten i Syria. Vi skal heller ikke underslå at mange også ønsker å bidra humanitært, sier Lunde.

– Kjenner du til Joseph Benkhriss som ble drept nord i Syria i fjor?

– Jeg vil ikke uttale meg om Benkhriss i det hele tatt, sier Lunde som viser til hovedkontoret i Oslo.

PST sentralt svarte ikke på Adresseavisens henvendelser i går.

PST har som mål å hindre at ungdom som er i ferd med å radikaliseres, drar i krigen.

– Vi bruker mye ressurser på å forhindre at dette skjer. Det er et kontinuerlig arbeid hvor vi møter de vi mener står i fare for å gå i den retningen.

Et av virkemidlene er såkalte bekymringssamtaler.

– Poenget med bekymringssamtalene er å vise dem hva som kan skje hvis de går videre og ender opp i ekstrem islamisme. Vi ønsker å vekke motkrefter i dem. Da kan de kanskje endre syn før de går inn i den tunnelen, sier Lunde.

Lunde forteller at enkelte fremmedkrigere har som mål å komme tilbake som helter.

– Hvordan argumenterer man mot folk som ønsker å fremstå som helter, eller dø martyrdøden i Syria?

–Jeg kan ikke svare direkte på det. Når fremmedkrigere vender hjem, gjør vi individuelle vurderinger. Vi skreddersyr et opplegg for hvert enkelt individ, sier Lunde som understreker at det viktigste er å hindre at nordmenn drar til krigssoner i utgangspunktet.

– Har dere noen juridiske midler for å hindre at folk drar?

– Det fins ingen lovhjemmel for å hindre at enkeltpersoner drar til Syria. Men vi kan straffeforfølge norske statsborgere hvis vi har bevis for at de har deltatt i terrortrening eller utført terrortrening i utlandet. Men vi kan ikke stoppe de som har intensjon om å dra.

- De ville ha mistet medlemskapet

Det muslimske samfunnet i Trondheim slår hardt ned på ekstreme elementer.

Styreleder Ameen Chilwan ved Det muslimske samfunnet i Trondheim sier at han ikke kjenner til Joseph Benkhriss eller hans familie.

– Jeg kan ikke huske noen slik familie ved vårt samfunn.

Chilwan og Det muslimske samfunnet i Trondheim tar på generelt grunnlag avstand fra alle som drar til Syria for å krige.

– Hvis noen hadde kommet til oss med slike tanker, ville de fått et stort «nei» til svar. Slikt gjør man bare ikke!

- Personlig valg

Chilwan utelukker imidlertid ikke at noen kan ha slike tanker uten å rådføre seg med det muslimske samfunnet.

– Det er et personlig valg. Men det er et personlig valg som vi bestemt fraråder. Dersom noen fra vårt samfunn hadde gjort noe slikt, ville de ha risikert å miste medlemskapet i vårt trosfellesskap.

Den muslimske lederen anbefaler andre aksjonsmåter.

– I Norge har vi gode demokratiske kanaler. Man kan demonstrere slik at de folkevalgte tar dette videre til for eksempel FN. Det fins prosedyrer for slikt.