De nye F 35-flyene som skal innfases fra 2017, gir mye bråk i seg selv, mer enn de gamle F 17-flyene. Det er mye støy både i lufta og på landjorda rundt den nye kampflybasen på Ørland. Særlig mye verbal støy har uenigheten om Hårberg skole skapt.

Hårberg skole ligger like ved hovedporten og vakta til flybasen. Støyen fra flyene er så plagsom at undervisningsplanen på kommunens største barneskole er lagt opp etter tidene for jetflyenes takeoff og landing. Det har vært bred enighet om at det ville være uforsvarlig å fortsette med skolevirksomhet her, omtrent midt inne i den røde støysonen.

Les også: Foreslår at staten kjøper skolen som ligger i rød støysone

Les også: - Staten må bygge ny skole på Ørland

Forsvarsbygg, som har ansvaret og eierskapet til utbyggingen av basen, hadde først tilbudt Ørland kommune 65 millioner kroner i innløsning for skolen. Dette sa kommunen blankt nei til. Tilbudet ble høynet til 78 millioner, tilsvarende teknisk takst for det langstrakte skolebygget. Heller ikke dette falt i smak i rådhuset. Der har kommunen med ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) i spissen kjempet for å få utbetalt det det koster å bygge ny skole et annet og mindre støyplaget sted.

Forholdet mellom kommunen og Forsvarsbygg var i ferd med å surne på grunn av uenigheten om skolen. Men nå har den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet skåret gjennom. Forsvaret er avhengig av et godt forhold til vertskommunen for det største investeringsprosjektet i fastlands-Norge i overskuelig fremtid.

-Skolen har vært en nøkkel for den videre fremdriften av prosjektet, sa forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) da hun torsdag presenterte sitt glade budskap: Regjeringen tilbyr Ørland kommune mellom 100 og 130 millioner kroner for Hårberg skole. Søreide vil be Stortinget om å bevilge de nødvendige midlene nå i høst, og hun vil nok få flertall for forslaget. Dermed er den viktigste hindringen for en mest mulig støyfri prosess fjernet. Avklaring av skolens skjebne er også rent praktisk avgjørende for at utbyggingen av infrastrukturen til kampflybasen kan fortsette etter tidsplanen.

Les også: Støyfarlig skole fortsetter

Les også: Støyen har nådd Sanner

Det er mye som gjenstår. Alt etter hvor man setter tålegrensen for støynivå, gjenstår forhandlingene om innløsning av mellom 80 og 160 nye hus, opplyser direktør Olaf Dobloug som er Forsvarsbyggs leder for kampflyprosjektet. Til nå er innløsning av 21 bolighus ferdigforhandlet. Sterke følelser er involvert når folk må forlate huset sitt, og det har ikke vært bare problemfritt å komme frem til enighet. Men Dobloug er fornøyd med prosessen og resultatene. Forsvarsbygg har et ansvar for å gi huseierne en bærekraftig kompensasjon når de gir fra seg hus og hjem til fordel for det store fellesskapet.

For folk i Ørland har fremtiden til skolen vært av største betydning, og striden om skolen kunne blitt en verkebyll som kunne satt det gode samarbeidet mellom Forsvarsbygg og lokalsamfunnet i fare. Det er ikke uten grunn at lokale og regionale høyrefolk har vært flittige på telefonen til den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet. Nå er floken løst, og håpet er at den gode tonen vil prege det fortsatte samarbeidet.

Eriksen Søreide kom også med en annen god nyhet til Ørland, nemlig at rullebanen vil bli 300 meter kortere enn først planlagt. Også det vil ha betydning for støyproblematikken, i positiv forstand.

Ute i sola i skolegården på den ennå feriestengte skolen, var det torsdag lutter glede og harmoni. Blant de gladeste, var Høyres ordførerkandidat til kommunevalget i Ørland, Tom Myrvold.

Han har fått en flying start på valgkampen.