Det var 6. november i fjor at mannen var på et tyveriraid ved St. Olavs Hospital. 41-åringen tok seg inn på et rom og stjal medisiner. Det forsvant blant annet medisinglass med curacit og propofol. Dette er medikamenter som brukes i forbindelse med anestesi og som kan være dødelige i små mengder.

Curacit lammer skjelettmuskulaturen når en fullstendig avslapping av muskulaturen er ønskelig. Også pustemusklene lammes. I den såkalte Nesset-saken ble Arnfinn Nesset, tidligere bestyrer av Orkdal sjuke- og aldersheim, i 1983 dømt for å ha tatt livet av 22 pasienter med nettopp curacit.

Curaciten er borte

Da 41-åringen møtte som tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett i vår erkjente han straffskyld for å ha stjålet medisinene fra Hjerte- og lungesenteret ved St. Olavs Hospital. Retten finner det bevist at han tok medikamentene fra en akuttralle, et kjøleskap og et medisinskap, som han brøt opp, ifølge dommen.

Mannen, som er rusmisbruker, forklarte at han før det grove tyveriet, forgjeves hadde vært innom legevakta for å skaffe seg medisiner mot abstinenser. Ifølge dommen gjennomførte 41-åringen tyveriet for å skaffe seg morfinpreparater og medisiner han kunne selge for å skaffe seg slike preparater.

Tiltalte ble kort tid etter tyveriet klar over at han hadde stjålet farlige medisiner. Dette fikk han greie på etter å ha snakket med en bekjent. Da politiet senere slo til mot mannens bolig, beslagla de noe av det stjålne, men curaciten kom ikke til rette, ifølge rettsavgjørelsen.

Dømt for flere tyveri

Mens han var på sykehuset 6. november, forsvant samtidig lommebøkene til to ansatte. Han nektet skyld for å ha tatt disse, men det trodde ikke retten på. Han dømmes i tillegg for å ha stjålet en pc fra City Lade i desember 2016 samt en mobiltelefon fra Telia-butikken på Trondheim torg i januar i år.

41-åringen er dømt 26 ganger tidligere, og 22 av dommene omhandler vinningskriminalitet. Han ble sist dømt i juni 2016. De forholdene han nå dømmes for ble begått bare fire til seks måneder etter denne avgjørelsen - i prøvetiden for betingede delen av hans siste vinningsdom. Sør-Trøndelag tingrett ender med å idømme mannen en fellesstraff med denne betingende delen av straffen. Han dømmes derfor til fengsel i elleve måneder.