Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok å avbryte anbudsprosessen onsdag. Kommunikasjonssjef Per Anders Muri i Bentonmast Hæhre sier til NRK at selskapet vurderer å kreve erstatning for arbeidet de har lagt ned i anbudet.

Kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska bekrefter overfor Sunnmørsposten at Skanska også vurderer å gå til søksmål.

Det stormer igjen rundt det mye omtalte ny-sykehuset for Nordmøre og Romsdal, som planlegges på Hjelset i Molde. Anbudsprosessen ble avbrutt etter at pristilbudene som kom inn lå langt høyere enn ventet. Styringsrammen for prosjektet er på 4,3 milliarder kroner.

- Svært uheldig

Entreprenørene får støtte fra advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og adm. dir. i Byggenæringens Landsforening (BNL).

- Det er svært uheldig at konkurransen blir avlyst for alle parter. Dette har vært en omfattende prosess med store, seriøse og erfarne leverandører som har regnet på prosjektet, og gått mange runder for å kna dette til den beste løsningen. Helseforetaket viser til at det blir for dyrt. Jeg tror dette handler om at byggherren må velge den gjennomføringsmodellen som passer til prosjektet. Her er det også viktig at byggherren lytter til kunnskapen i næringen. Det er også betimelig å spørre seg om ambisjonene har vært større enn budsjettet, og om det er blitt utført forsvarlig og realistisk forarbeid, sier Jon Sandnes i BNL.

- Forutsetter kompetanse

Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, ekspert på offentlige anskaffelser i NHO, er enig med Sandnes.

- Det er svært uheldig at så store konkurranser blir avlyst. Både av samfunnsøkonomiske hensyn, innkjøpsfaglige hensyn, på grunn av leverandørene og skattebetalerne.  Det koster å gi tilbud. De administrative kostnadene med å gi tilbud fordeler seg med ca 1/3 på oppdragsgiver og 2/3 på tilbudsgiver. Regelverket for offentlige anskaffelser er en kokebok hvor oppdragsgiver har anledning til å benytte de prosedyrer som sikrer at store prosjekter kan gjennomføres på en god og fleksibel måte. Oppdragsgiver kan ha dialog med leverandører i forkant av anbudsutlysingen. Ved ulike prosedyrer som samspillskontrakter kan man også ha det i selve konkurransen. Oppdragsgiver bør velge konkurranseformer som gir fleksibilitet underveis og som ikke fastlåser muligheter til innovasjon. Det forutsetter kompetanse hos innkjøpere og rådgivere i konkurransen, skriver Gjønnes i en epost til Adresseavisen.

- Vi vil ha dem med videre

På forespørsel om å få en kommentar fra adm.dir. Espen Remme i Helse Møre og Romsdal , får Adresseavisen denne eposten tilbake:

- Helse Møre og Romsdal og Sykehusbygg opplever at begge leverandørene i konkurransen har gjort en veldig god jobb, og det er beklagelig at vi ikke kunne videreføre konkurransen.  Det er et sterkt ønske fra vår side å ha dem med videre i en ny konkurranse, og Sykehusbygg vil kontakte leverandørene for å få en dialog om prosessen som har vært, sier adm.dir. i Helse Møre og Romsdal, E

foto
Slik kan det nye sykehuset bli. Foto: Helse Møre og Romsdal/Illustrasjon

spen Remme.

- Før vi gikk ut med en konkurranse for bygginga av akuttsykehuset på HjelseT, så gjorde vi et omfattende arbeid. Fra januar og fram til oktober 2017 gjennomførte prosjektet både dialogkonferanse med markedet, en-til-en-møter med leverandører, samt en markedsundersøkelse for å komme fram til den best egna entrepriseformen. Gjennom konkurransen opplevde vi god dialog og positive forhandlinger med begge leverandører, men vi vurderte at selv om vi forhandlet videre med tilbyderne, så vil vi ikke lykkes i å få tilbudene ned på et prisnivå som er innenfor den økonomiske rammen som er satt for konkurransen, sier prosjektdirektør Helle Jensen.