Den tidligere politimannen 60-årene må i januar møte i Sør-Trøndelag tingrett, etter at Spesialenheten for politisaker nylig tok ut tiltale mot ham. Bakgrunnen var en anmeldelse fra en kvinne fra oktober i fjor, opplyser etterforskningsleder Per Martin Utkilen ved Spesialenhetens avdeling for Midt- og Nord-Norge.

- Det var kvinnens bistandsadvokat som tok kontakt med oss på vegne av fornærmede. Mannen ble anmeldt for uønskede seksuelle tilnærmelser. Vi jobbet deretter med saken i litt over et år, sier han.

Sluttet for flere år siden

Den tiltalte mannen sluttet ved Trøndelag politidistrikt for flere år siden. I deler av tidsrommet som tiltalen omhandler, hadde han en lederstilling med arbeidsoppgaver som innebar at han kom i kontakt med den fornærmede kvinnen i saken.

- Kvinnen var trusselutsatt, i en sårbar situasjon og politiet hadde iverksatt tiltak overfor henne for å beskytte henne. Den tiltalte tjenestepersonen var ansvarlig for å gjennomføre aktuelle sikringstiltak, sier Utkilen, og legger til:

- Vi har vurdert om mannen har utført handlinger mot kvinnen, som innebærer brudd på den gamle straffelovens 200 - seksuell handling uten samtykke. Fordi dette skjedde for mer enn to år siden, er disse forholdene foreldet, forklarer Utkilen.

- Tok kvinnen på lårene og rumpen

Den tidligere politilederen er imidlertid tiltalt for å ha begått legemsfornærmelser mot kvinnen, og ifølge gjerningsbeskrivelsen i dokumentet, skal mannen ha tatt kvinnen «gjentatte ganger på lårene, rumpen og magen og ryggen» til tross for at hun «sa at han ikke måtte ta på henne».

- Vi mener at stadige berøringer innebærer en straffbar krenkelse av kvinnen, forklarer Utkilen.

Ifølge tiltalen skjedde dette mens mannen jobbet i politiet, men også i en periode etterpå - etter at mannen hadde gått av.

- Spesialenheten har ansvar for å følge opp straffbare handlinger som polititjenestepersoner gjør i tjenesten, men det ligger også i vårt mandat å følge opp saker etter at polititjenestepersoner er pensjonert, forklarer etterforskningslederen.

- Beskyttelse

I forbindelse med etterforskningen av saken, undersøkte også Spesialenheten hvordan den tidligere politilederen loggførte kontakten med kvinnen. De har konkludert med at mannen i forbindelse med dette brøt den gamle straffelovens paragraf 120, som omhandler «å ha anført usannhet eller lagt skjul på sannheten i en protokoll».

Det mannen konkret er tiltalt mannen for, er å i åtte måneder ha latt være å loggføre kontakten han hadde med kvinnen i politisystemet Indicia.

- Indicia er kjent som politiets etterretningssystem, og brukes blant annet til føring av logger. Spesialenheten mener at all kontakt mellom fornærmede og tiltalte burde ha vært ført i Indicia. Når slik kontakt ikke loggføres blir mulighetene for å føre tilsyn, oppfølging og kontroll i politidistriktet mindre, sier Utkilen.

- Hvorfor skal tiltalte ha latt være å loggføre kontakten?

- Det er et av flere spørsmål vi vil stille tiltalte i retten, sier Utkilen.

Nekter straffskyld

Advokat Mette Skoklefald skal forsvare eks-politimannen i retten, når den todagers straffesaken starter 15. januar.

- Han nekter straffskyld, sier hun.

Advokat Mette Skoklefald er den tiltalte eks-politimannens forsvarer. Hun opplyser at klienten nekter straffskyld.

Adresseavisen har også vært i kontakt med Jorunn Løvseth, som er den fornærmede kvinnens bistandsadvokat. Hun opplyser at hun ikke ønsker å uttale seg om saken.

Heller ikke politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag ønsker å uttale seg om den konkrete straffesaken.

- Etterforskningen er foretatt av Spesialenheten og jeg kan ikke kommentere saken da det er tatt ut tiltale, forklarer Moe.

- Kan du si noe om hvorfor det er viktig å loggføre i Indicia-systemet i denne type saker?

- Det er for at vi skal ha dokumentasjon og fordi vi med sikkerhet skal vite hva som er gjort i sakens anledning. Det har med notoritet å gjøre, sier Moe på generelt grunnlag.