Verken politiet, som etterforsket de to sakene, eller påtalemyndigheten visste at utgangspunktet for begge var et bevis som på ulovlig vis ble hacket ut av de siktedes datamaskiner av FBI, før Adresseavisen fortalte dette.

Amerikanerne hadde brutt seg inn på pc-ene ved hjelp av et lite dataprogram, og på denne måten identifisert trønderne som brukte avansert krypteringsteknologi til å skjule seg mens de oppsøkte et nettsted for overgrepsbilder kalt Playpen (se fakta). Metoden var ulovlig i Norge da den skjedde i 2015. Kripos, som fikk tilgang til informasjonen, fortalte ikke at FBI hadde hacket norske pc-er da bevisene ble brukt som utgangspunkt for sakene i Trøndelag.

Førstestatsadvokaten ba politiet informere

Etter at Adresseavisen omtalte FBI-hackingen, konstaterte førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes at politiet i kommende saker burde informere domstolene om FBI-bevisene.

- Domstolen må få ta stilling til om de vil bruke bevisene, sa Soknes, og la til:

- Når vi nå har fått kjennskap til oppstarten av denne saken, med overføring av opplysninger fra USA, så synes jeg det er naturlig at man prosederer rundt bevisgrunnlaget og bruken av bevisene.

LES OGSÅ KOMMENTAR: Hvor er lovens voktere?

- En straffbar handling

19. oktober skulle nok en sak i kjølvannet av FBI-hackingen opp i retten - denne gang i Inntrøndelag tingrett. En mann i 20-årene fra Nord-Trøndelag, som også har besøkt Playpen, er siktet for oppbevaring av overgrepsbilder av barn. Han skulle møte i en såkalt tilståelsessak, men saken er nå trukket.

Politiavokat Kåre Svepstad ved Trøndelag politidistrikt skulle ha møtt som aktor i overgrepsbildesak i Inntrøndelag tingrett tidligere i høst, men denne saken ble trukket av retten.

- Retten har funnet ut at saken ikke egner seg for tilståelsesdom og har derfor trukket saken. Det er beklagelig. Nå må vi ta ut tiltale, men saken vil da ikke komme opp før etter jul, sier politiadvokat Kåre Svepstad, og antyder at saken kan komme opp i januar/februar.

Påtalemyndigheten har ment at denne saken kunne føres med de bevisene som eksisterer, mens forsvareren til mannen fra Nord-Trøndelag er uenig i dette.

Forut for denne saken har politiadvokat Kåre Svepstad gjort som førstestatsadvokaten ba om, og informert retten om utgangspunktet for saken.

- I utgangspunktet en straffbar handling

Advokat Rolf Christensen, den siktedes forsvarer, har vært klar på at FBI-bevisene blir hovedtemaet i straffesaken mot klienten.

- Det er dette denne saken kommer til å handle om. Her er det ingen andre bevis enn det som er ulovlig hacket. Hvis disse bevisene ikke kan føres for retten, er det ikke grunnlag for å føre en sak. Da må påtalemyndigheten trekke saken eller frifinne min klient, sier advokaten, og legger til:

- FBI har hacket seg inn på min klients datamaskin. Dette er i utgangspunktet en straffbar handling, og jeg opplever at påtalemyndigheten også erkjenner at dette er bevis som er ervervet ulovlig, sier Christensen.

Han har meddelt sin klient at saken nå er trukket som tilståelsesdom.

- For min klient er det selvfølgelig utilfredsstillende at det drar ut med en avgjørelse, sier Christensen.

- Reagerer negativt

8. november skal Fosen tingrett behandle saken hvor Jon Reidar Aae er forsvarer. Også denne saken begynte ved at en mann i 60-årene ble identifisert gjennom FBIs datahacking. Etter at Kripos varslet politiet i Trøndelag, ble det ransaket hos mannen. Den nå tiltalte mannen skal ifølge tiltalen ha oppbevart 234 bildeutskrifter med overgrepsbilder av barn i en safe i boligen sin på Fosen. Mannen har foreløpig ikke erkjent straffskyld.

- Dette kan være et rettssikkerhetsproblem, sier advokat Jon Reidar Aae om at ingen har opplyst om FBI-bevisene.

Opplysningene om FBIs hacking var nye for advokat Aae.

- I likhet med de øvrige forsvarerne så reagerer jeg negativt på å ikke ha fått disse opplysningene fra politiet. Jeg har aldri vært borti saker med ulovlig innhentede bevis. Jeg har holdt på med dette i 30 år og kan ikke huske noe lignende.

- Dette var en enkel sak som gjaldt oppbevaring av bilder, men så kommer denne informasjonen fra Adresseavisen om hvordan politiet har funnet frem til klienten. Det kan være aktuelt at bevisavskjæring blir et tema her.

- Hva har det å si for rettssikkerheten at politi og påtalemyndighet bruker ulovlig innhentede bevis uten å opplyse om dette til domstol og forsvarer?

- Svaret sier seg selv. Dette kan være et rettssikkerhetsproblem, sier Aae.

Vil ikke gjøre FBI-hacking til tema

Da Trøndelag statsadvokatembeter tok ut tiltalen i mai, flere måneder etter Adresseavisens første omtale av FBI-bevisene, var det kun det beslaglagte materialet i safen som var grunnlaget. Derfor mener aktor, politiadvokat Mette Kollstrøm, at Fosen-saken ikke kan sammenlignes med saken som var berammet i Inntrøndelag tingrett.

- Her er det ikke tatt ut tiltale på nedlastet materiale. Fordi vi ikke vet hvem som har drevet nedlasting, er det ikke tatt ut tiltale for dette. Det er dokumentene som ble funnet hos mannen som er grunnlaget, sier Kollstrøm.

- Men det var FBI-hackingen som var bakgrunnen for ransakingen?

- Det stemmer, sier Kollstrøm.

Statsadvokat Per Morten Schjetne, som har tatt ut tiltalen, opplyser at påtalemyndigheten ikke har planer om å gjøre FBI-hackingen til et tema i retten.

Statsadvokat Per Morten Schjetne har tatt ut tiltale i en trøndersak med utspring i FBI-hackingen, som skal opp i Fosen tingrett.

- Om en norsk domstol i ettertid skulle konkludere med at grunnlagsmaterialet for ransakingen ikke var lovlig innhentede bevis, vil ikke det endre på det faktum at tiltalte oppbevarte annet ulovlig overgrepsmateriale mot barn. Det er dette materialet tiltalen beskriver. Slik saken står i dag, er det etter vårt syn ikke relevant å bringe dette inn som tema under hovedforhandlingen, sier Schjetne.