På Austrått graver arkeologene opp våpenskjold i gull fra familien til erkebiskop Aslak Bolt på 1400-tallet. I den samme jorden finner de våpenskjold fra adelsmannen Ove Bjelke på 1600-tallet. Historikere og arkeologer er på jakt etter prakthagen til adelsmannen Ove Bjelke fra 1600-tallet. Utgravingen startet mandag denne uka. Etter to dager har de gjort vesentlige funn fra rikfolkene på Austrått.

foto

Vil gjenskape prakthagen

Historiker Daniel Johansen ved Ørland kultursenter ønsker å gjenskape hageanlegget ved borgen på Austrått i Ørland. Nå får de hjelp fra hagehistorikere fra NMBU på Ås og arkeologer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune til å lete fram den gamle prydhagen. Medlemmer i Trondheim metalldetektorklubb har tatt på seg jobben med å finne gjenstandene som er gjemt i hagelagene. Men denne hagen er bare en liten del av en større plan. Kultursenteret ønsker å tilrettelegge og vise fram for folk alle skattene i natur- og kulturlandskapet ytterst på Fosen.

I en artikkel tidligere i sommer med tittelen «Norges Toscana, du liksom» skriver Daniel Johansen at lite av Norge er vernet sammenlignet med De britiske øyer, og vern alene er ikke nødvendigvis et virkemiddel som kan løfte et landskapsbilde.

Én million fra fylkeskommunen

En svært lykkelig Daniel Johansen ved Ørland kultursenter opplever helt fantastiske dager. På dag to av utgravingen av hageanlegget ved Austrått-borgen, får han nyheten om at et flertall i fylkesutvalget er enige om å bevilge en million kroner til prosjektet ytterst på Fosen.

foto
Historiker Daniel Johansen, Ørland kultursenter

Flertallet i fylkeskommunens regionale utviklingskomité er enige om å gi én million kroner til Ørland kultursenter. Pengene skal brukes til å lage en plan for hvordan museer, naturverdier og kulturminner gjennom tusen år i Ørland og Bjugn skal tas vare på og bli gjort tilgjengelig for folk. Planen er et forprosjekt for den store søknaden til staten om penger til å gjøre disse kulturminnene tilgjengelige.

- Vanvittig anerkjennelse

- Det føles helt rått. Det er en helt vanvittig anerkjennelse av det arbeidet vi i Ørland kultursenter gjør, sier han.

- Jeg har litt vanskelig å forstå rekkevidden av dette, fortsetter han.

«Landskapene ved utløpet av Trondheimsfjorden og Frohavet er spesielt rike på både kulturminner og naturverdier», skriver han i søknaden om regionale utviklingsmidler. Han forteller om minner helt fra jernalderen, fra herregårdene, ikke minst Austråttborgen fra 1600-tallet, minnene fra andre verdenskrig og fram til i dag.

Johansen skrev tidligere i august at «Det typisk norske er viktig – bare det ikke koster noe». Han skriver i artikkelen at flertallet av våre rikspolitikere er enige om at vår kulturarv og våre naturperler må bevares, men de er i liten grad villig til å bruke penger på det.

foto
Varesegl, kanskje fra England: Arkeologene gjør nye funn som minner om livet på Austrått. Her et varesegl fullt av ornamenter. Det er trolig England og fra 14-1500-tallet.

Ønsker en helhetlig plan

Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø i fylkestinget i Sør-Trøndelag bekrefter at flertallet ved de fire partiene Ap, Sp, SV og MDG er enige om å bevilge en million kroner til forprosjektet.

- Vi håper det kan føre til en helhetlig plan for området Ørland–Bjugn, sier Leirtrø til stor glede for historikeren Daniel Johansen.

- Det er svært uvanlig å få så store pengesummer til et forprosjekt, sier han.

Du kan lese mer om Daniel Johansen i Ukeadressas portrett fra 2015.

Ove Bjelkes prakthage

På dag to av Austrått-utgravingen sier den jublende historikeren at de trolig har funnet hagen etter adelsmannen Ove Bjelke. Det var han som satte i gang byggingen av Austråttborgen rundt 1650. Etter to dager med jakt etter prydhagen har arkeologene på løpende bånd plukket opp historiske gjenstander fra en utdødd norsk adel.

foto
Svensk mynt fra 1528: Denne reformasjonsmynten er også funnet i hagen på Austrått, en ørthug slått i 1528 i Stockholm under Gustav Vasa.

Funn etter adelsslekter

Først dukket det opp en bronsenagl med Bjelkeslektens våpen på. Så dukket det opp et lite våpenskjold fra slekten Bolt i gull og sølv. Aslak Bolt var erkebiskop fra 1428 til han døde i 1450. Daniel Johansen regner med at slekten døde ut med erkebiskopens barnløse sønn på slutten av 1400-tallet. Historikeren legger til at erkebiskopen strengt tatt ikke skulle hatt noen sønn.

I tillegg har de funnet mengder av mynter, middelalderske blysegl fra utlandet, spenner og brosjer. Blant funnene er en mynt fra 1649 og en fra 1528, slått i Stockholm under Gustav Vasa.