foto
Setter krav: Marte Løvik (Sp) tok initativet til handlingsplanen som krever at skolene skal ha undervisningsopplegg for å forebygge vold og overgrep mot barn. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN

- Vi må tørre å se, og reagere. Seksuelle overgrep foregår i familier, men også mellom barn. Men det er så vondt for foreldre å tenke på, at vi for lett lar det ligge, sier Marte Løvik.

I 2013 var hun leder i Oppvekstkomiteen da bystyret ba om en samlet handlingsplan mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Denne uka blir planen vedtatt i bystyret. Målet er at kommunens ansatte skal ha " kompetanse på vold og seksuelle overgrep slik at de kan avdekke dette tidligst mulig og sette inn nødvendige tiltak", som det heter i planen.

Krever at skolene følger opp

SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) har lenge tilbudt undervisningsopplegget Kroppen min for elever på 2., 5. og 8. trinn. Løvik, som i dag leder Helse og velferdskomiteen, reagerer kraftig på at mange skoler har takket nei til opplegget.

- Det er helt forkastelig, og gjør det verre for barna som er utsatt. Noen må snakke om hva som er normalt. Barn ser porno og får mange inntrykk fra vokseverden. Vi må tørre å snakke om hva som er normalt, ellers klarer ikke barna å sortere. Er du selv utsatt for overgrep, kan du tro det er normalt. Jeg forstår at dette er veldig vanskelig å snakke om for lærerne, men da er det mye bedre å få inn SMISO, eller tilsvarende tilbud, fra utsiden. Dette er så viktig å få til at rådmannen pålegges å sørge for at skolene benytter et slikt tilbud.

Lære å tolke adferden

- Er det en fare for at vi kan tolke normal lek og eksperimentering blant barn som krenkelser og overgrep?

- Vi må passe på å ikke bli hysteriske. Mye er naturlig utforskning, og noe et overgrep. De profesjonelle vet å skille. En seksåring som har sett mye porno, vil ha mye mer informasjon enn det barnet er modent før. Vi må lære oss å se dem som utsettes for overgrep. Bli flinkere til å se og skjønne hva som ligger bak adferden.

Handlingsplanen pålegger skolene et generelt sterkere fokus på vold og seksuelle overgrep, både i forbygging og håndtering av saker som dukker opp.

- Rektorer og lærere skal være seg bevisst at de har elever som utsettes for overgrep, sier Marte Løvik.

Handlingsplanen retter seg ikke bare mot skolen, men mot overgrep helt fra fødsel til død: Barselomsorg, barnehager, skole, sosialapparatet og eldreomsorgen.

I tilknytning til nye planen, ber bystyret kommunerevisjonen kontrollere at den følges opp.

Ti spørsmål og svar om seksuelle overgrep

Etterlyser bredde

Tidligere politimann og bystyrepolitiker for Høyre, Birger Andreas Myrstad, er en veteran innen forebyggende arbeid blant barn og unge. Han mener handlingsplanen ikke er nok.

- En handlingsplan mot seksuelle overgrep og vold er vel og bra, men vi trenger noe som er bredere og mer konkret. Jeg etterlyser et tverrfaglig undervisningsopplegg rettet mot alle barn, kombinert med foreldremøter. Jeg tror at mange barn som er utsatt for omsorgssvikt, usedvanlige påkjenninger eller har foreldre som ikke klarer oppgaven, er ekstra sårbare for mobbing og annen negativ adferd.

LES OGSÅ (PLUSS): Lærer barna hva som er normalt

Som del av politiets forebyggende arbeid besøkte Myrstad i flere år skoler med bamsen Tryggve. Han mener ekspertise fra utsiden av skolen har noe å bidra med.

- Kommunen sitter selv på denne verdifulle tverrfaglige kompetansen, og det i rikelig monn. Kunnskapen må utnyttes i møte med barna. Jeg skal ikke undervurdere lærernes kompetanse, men ressurser utenfra kan åpne opp slik at skolen kan bearbeide videre. Å snakke om trafikk er lett, og det er elevene knallgode på. Da er det vanskeligere med tema som mobbing, vold, overgrep og alt det andre som undergraver barnas trygghet. Barn må få lære at det finnes grenser, og at de selv setter grensene for seg og sin kropp. De skal ikke bære på vanskelige hemmeligheter. Barn må opplyses om at alle ikke har gode hensikter, og vite hvem de går til for å varsle fra, sier Birger Andreas Myrstad.

foto
Mer konkret: Birger Andreas Myrstad mener kommunens nye handlingsplan er for smal og lite konkret. Myrstad er en veteran innen forebyggende arbeid. Foto: Kjell A.Olsen