- Når et barn bak hjørnet trekker ned buksa og viser frem tissen og en annen kjenner på den, er det normalt.

Det problematiske er når barn gjør ting som ikke er normal barnlig seksualitet. Barn skal ikke lures, presses eller tvinges til seksuelle handlinger, sier Bente Tøndel. Hun er faglig veileder ved Senter mot incest og seksuelle overgrep og jobber blant annet med å informere skoleelever om hva som er sunt og normalt, og hva som er skadelig seksualitet.

LES OGSÅ (PLUSS): Det blir en vond klump i magen

Kan kjenne på skamfølelse

Tøndel mener det kan være litt ulikt hvordan barn opplever seksualiserte handlinger, men at det avgjørende er hvordan barnet selv opplever det.

- Var det som skjedde positivt, eller ble du presset, gjorde det deg redd eller vondt? Dette er så skambelagt at barn ofte ikke vil fortelle. Da kan de vonde erfaringene sette seg i kroppen og slå negativt ut på ulike vis senere, sier Bente Tøndel.

LES  OGSÅ: Erna Solberg bekymret for barn i trondheimsskole

Pyskologspesialist Monica Jensen ved Betanien BUP i Bergen jobber klinisk med barn som har problematisk eller skadelig seksuell adferd mot andre barn.

- Er det vanskelig for foreldre å skjønne hvor grensene går mellom sunn seksuell lek og krenkelse?

- Sjargongen mellom barn i dag kan få foreldregenerasjonen til å steile. Der har grensen for hva som er normalt flyttet seg. Men når det gjelder adferd, skjønner de fleste hvor grensen går, særlig hvis det er noe som gjentar seg. Den store endringen er at barn i dag eksponeres på en helt annet måte for påvirkning via nettet. Der kan de finne mye bra og fint stoff om seksualitet, men også mye som er av en art som vil gjøre foreldre forferdet. Barns seksualitet er ikke så lett å snakke om for foreldrene, og dessverre blir dette for ofte bagatellisert og unnskyldt med at det er noe «alle» gjør.

Makt over den andre

Senter mot incest og seksuelle overgrep beskriver normal seksuell lek mellom barn som motivert ut fra gjensidig nysgjerrighet, den er lystbetont for begge parter og preget av felles utforskning. Karakteren på leken er som forventet ut fra barnets alder. Den seksuelle handlingen blir et overgrep når det er mangel på gjensidighet – når den ene har makt over den andre, og når den er ulystbetont for en av partene.

Det er et overgrep når det som skjer er preget av en voksen måte å leve ut seksualiteten på.

LES OGSÅ, PLUSS: Etterforsker seksuelle krenkelser mellom barn i barneskole