I brevet, som ble sendt ut torsdag ettermiddag, ber rådmannen alle rektorer om å ha et ekstra fokus på elevsaker knyttet til atferdsproblematikk/utrygghet og seksualisert atferd i tida fremover.

Rektorene bes om å gå gjennom rutinene og eventuelt igangsette umiddelbare tiltak for å sikre nødvendig tilsyn med elevene i og rundt skolens område og på skoleveien.

«I en periode fremover vil det være nødvendig med en slik økt oppmerksomhet for å sikre at alle elever og foresatte i Trondheim opplever sin skole som trygg,» står det i brevet som er skrevet av seniorrådgiver Erlend Moen på vegne av kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Gunn Røstad og rådmann Morten Wolden.

Forebygge utrygghet

- Vi sendte ut dette brevet fordi vi vet at oppmerksomhet rundt en sånn sak også kan føre til utrygghet for foreldre på andre skoler. Dette vil vi forebygge ved å sikre at alle skoler har mer kjennskap til saken, sier Erlend Moen til Adresseavisen.

Han mener det ikke er uvanlig at kommunen som skoleeier kommuniserer med rektorene i saker av denne type.

- Når det er saker vi vet kan få innvirkning på de andre skolene, kan vi minne rektorene på å gå gjennom rutinene. En ansvarlig skoleeier må sikre at skolene er forberedt på å møte alvorlige saker.

- Du er ikke redd for at et sånt brev vil virke mot sin hensikt, og skape unødig frykt rundt omkring på skolene?

- Det er jo en vurdering, dette, men i en så alvorlig sak som denne, var det ikke vanskelig å komme til at det var rett å sende ut et felles brev til alle skolene. Når vi sitter med den informasjonen vi gjør, så er det riktig at ta saken på alvor, sier Moen.

Åpenhet

Kommunen har en strategi som går på å håndtere denne saken med å vise ansvarlighet og samtidig åpenhet.

- Da må vi også være åpen om hvordan vi håndterer saken til våre egne skoler, sier Erlend Moen.

Brevet fra rektorene innledes med at det pågår en såpass alvorlig sak på en av skolene i Trondheim, at rådmannen finner det nødvendig at alle rektorer er orientert.

«Saken knytter seg til omfattende atferdsproblematikk på et av de lavere trinnene på denne barneskolen. Seksuelle krenkelser er en del av bildet. Pr. i dag kjenner vi bare til at det har foregått mellom elevene på det aktuelle trinnet,» står det i brevet.

Omfattende støtte

Det informeres om at saken har mange involverte elever på det aktuelle trinnet, og at det gis omfattende støtte fra en rekke kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser. Politiet driver etterforskning i saken, og kommunen har bistand fra eksterne fagmiljøer med spesialkompetanse på området.

Rektorene forberedes på at saken vil bli omtalt i mediene.

«Når en slik sak om en anonym skole kommer i media, vet vi av erfaring at du som rektor kan få henvendelser fra bekymrede foreldre på din skole,» står det i brevet, der det oppgis kontaktinformasjon for eventuelle spørsmål.

Direktør Gunn Røstad leder krisestaben som er opprettet for å håndtere skoleeierbistanden. Ledergruppa under ledelse av rådmannen er satt som kriseledelse.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.