I et brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune påpeker hun at temaet har over lengre tid vært diskutert uten at det har kommet en tilfredsstillende løsning.

Ottervik ber om at fylkeskommunen i samarbeid med Trondheim kommune kommer frem til en løsning. Sjetne skole er stengt på grunn av riving og bygging av ny skole. Barn fra seks år skysses fra Sjetnemarka til Brøset hver dag. Korteste kjørevei er Okstadbakken og Omkjøringsveien. Deler av strekningen tillater 80 km/.

- Høy hastighet og barn uten sikring er oppleves ikke som en tilstrekkelig trygghet, skriver ordføreren i brevet.

Foreldre ved skolen, Trygg Trafikk og flere fylkespolitikere har uttalt seg svært kritisk til praksisen og krevd setebelter. Saken ble tatt opp i bystyret 31. august, og samme dag sa avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning følgende til Adresseavisen:

- Vårt råd er at dagens ordning videreføres. Skoleskyssen til og fra Sjetne skole bør fortsette i samme trasé som i dag, og det bør ikke ettermonteres setebelter i bussene.

Etterlyser tiltak

I bystyret stilte Stine​ ​Hostad​ ​ (H) disse spørsmålene til ordføreren: Anses​ ​dagens​ ​situasjon​ ​som​ ​tilfredsstillende? Foreligger​ ​det​ ​en​ ​risikovurdering, ​ ​som​ ​anbefaler​ ​dagens​ ​løsning? Mener​ ​ordføreren​ ​at​ ​Trondheim​ ​kommune, ​ ​som​ ​bestiller​ ​av​ ​transporttjenesten, ​ ​burde​ ​hevet sikringsnivået? Hvilke​ ​tiltak​ ​vil​ ​ordføreren​ ​iverksette​ ​for​ ​å​ ​sikre​ ​barna​ ​på​ ​en​ ​bedre​ ​måte?

Ottervik svarte at det​ ​er​ ​fylkestinget​ ​som​ ​setter​ ​standard​ ​for​ ​transporten​ ​av​ ​elever​ ​og​ ​er​ ​ansvarlig​ ​for​ ​skoleskyssen, også ​vurdering​ ​av​ ​risiko. Hun pekte på at ​fylkeskommunen​ ​i​ ​sitt​ ​møte​ ​i​ ​sikkerhetsutvalget​ ​14. september skulle drøfte ​risikoen​ ​med​ ​å​ ​bruke​ ​bybusser​ ​til​ ​kjøring​ ​av​ ​elever sammen med​ ​AtB​. ​Utfordringen​ ​er​ ​ikke​ ​bare​ ​knyttet til​ ​kjøringen​ ​av​ ​elever​ ​til​ ​Brøset, ​men​ ​all​ ​skoleskyss​ ​med​ ​bybusser​ ​uten​ ​setebelter, ifølge Ottervik.

- Ordføreren​ ​ønsker​ ​at​ ​elevene​ ​skal​ ​busses​ ​i​ ​busser​ ​med​ ​setebelter. ​​Trondheim​ ​kommune​ ​har​ ​bedt​ ​AtB om​ ​å​ ​gå​ ​i​ ​dialog​ ​med​ ​transportøren​ ​Tide​ ​om​ ​ettermontering​ ​av​ ​setebelter​ ​og​ ​merkostnadene​ ​ved​ ​å velge​ ​alternativ​ ​trasé​ ​for​ ​skoleskyssen​ ​til​ ​Brøset. ​ ​AtB​ ​forholder​ ​seg​ ​til​ ​rammeavtaler​ ​fra transportører, ​ ​nye​ ​rammeavtaler​ ​er​ ​under​ ​utarbeiding​ ​og​ ​kvaliteten​ ​av​ ​skyssen​ ​kan​ ​bli​ ​forbedret​ ​i nær​ ​fremtid. ​

Foregår en pekelek

​Så​ ​snart​ ​svar​ ​foreligger​ ​vil​ ​eventuelle​ ​endringer​ ​i​ ​transporten​ ​av​ ​elever​ ​til​ ​Brøset​ ​bli vurdert. ​ ​Ordføreren​ ​er​ ​ikke​ ​fornøyd​ ​med​ ​den​ ​pekeleken​ ​som​ ​har​ ​vært​ ​i​ ​denne​ ​saken​ ​for​ ​hvem​ ​som har​ ​ansvaret.

I brevet skriver Ottervik at hun er forundret over at det for noen er krav om setebelter mens det for andre ikke er det. Det bør være lik praksis for all kjøring av skolebarn. At bybusser i ordinær trafikk med overveiende voksne passasjerer har løsninger uten setebelte kan ifølge Ottervik ikke sammenlignes med daglig transport av seksåringer på veier med fartsgrense 80 km/t.

foto
Ulik praksis: Ordfører Rita Ottervik er forundret over at det ikke er krav om bruk av setebelter om bord i bussen for seksåringer som fraktes mellom Sjetnemarka og den midlertidige skolen på Brøset. Foto: Christine Schefte
foto
Stilte spørsmål: Stine Hostad (H) etterlyste i siste bystyremøte hvilke​ ​tiltak​ ​ordføreren​ vil ​iverksette​ ​for​ ​å​ ​sikre​ ​barn fra Sjetne skole​ ​på​ ​en​ ​bedre​ ​måte. Elevene fraktes i buss hver dag mellom Sjetnemarka og Brøset uten setebelter, i hastigheeter opp mot 80 km/t. Foto: Vegard Eggen