- Vi har utført en detaljeberegning av støynivåene for de usikre boligene som ble ferdig i dag. Dette gjør at vi nå kan tilby alle huseierne i støysonen innløsning, sier Olaf Dobloug direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

Ny vurdering

På tirsdag skrev Adresseavisen om gårdseieren Per Kristian Øien på Ørlandet. Han var en av de 26 huseierne i støysonen som stod i fare for og ikke få innløst boligen sin. Grunnen var at Forsvarsbygg ville gjøre nye målinger av støyverdiene rundt disse 26 boligene. I henhold til Forsvarsbyggs reguleringsplan må det være et støynivå på 62 desibel utenfor boligen om huseieren skal få tilbud om innløsning. Mange huseiere i støysonen hadde allerede kjøpt nye hus eller tomter, og ble derfor opprørte da Forsvarsbygg ville gjøre en ny vurdering.

Les også leder: Folk på Ørlandet trenger forutsigbarhet

Løsning før ferien

Etter at Adresseavisen omtalte saken har Forsvarsbygg nå funnet en løsning.

-Vi forstår at det har vært en vanskelig situasjon for huseierne og vi ønsket å finne en avklaring på dette før ferien, sier Dobloug.

Les også: Nekter å flytte fra flystøyen

Veldig overrasket

Karl Erik Sørensen i Støygruppa på Ørlandet var ikke informert om meldingen fra Forsvarsbygg da Adresseavisen ringte han på onsdag.

-Dette kommer som lyn fra klar himmel. Jeg ser det som svært positivt at Forsvarsbygg tar denne avgjørelsen. Det er fint at de har innsett at dette var noe som ikke var bra.

Hva tenker du om Forsvarsbygg nå?

-Det er bra at de takler problemene og finner en løsning, men det finnes fortsatt problemer å ta tak i. Selv om eierne av frittliggende eneboliger i støysonen får gode løsninger, vil det fortsatt finnes 30 gårdsbruk i området som vil bli sterkt berørt. Det er ikke så enkelt å bruke en gård når man ikke kan bo der. Jeg håper nå at vi sammen med Forsvarsbygg kan finne gode løsninger på dette, sier Sørensen.

foto
Direktør i Forsvarsbygg kampflybase Olaf Dobloug forstår at situasjonen har vært vanskelig for huseierne i støysonen. Foto: DAN ÅGREN, Adresseavisen